Nici a doua oară, licitaţia nu a avut loc! La sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Bihor, a fost programată a doua licitaţie publică pentru vânzarea ansamblului de bunuri mobile şi imobile ale Centralei Electrice de Termoficare CET II Oradea, proprietate a debitoarei SC Termoelectrica S.A. Bucureşti. Cum prima licitaţie nu s-a putut efectua din lipsă de solicitanţi (cumpărători), la a doua licitaţie preţul de pornire (218.220.588 RON fără TVA) a fost diminuat cu 25% faţă de 290.960.784 RON fără TVA, în conformitate cu prevederile legale. Iată, însă, că nici de această dată licitaţia publică nu s-a desfăşurat, tot din lipsă de cumpărători! Comisia a venit, ieri, la Oradea, a întocmit un proces verbal în care s-a menţionat că nu s-a prezentat nici un ofertant, urmând să se reia procedura de licitaţie, în cel mult 30 de zile. Conform prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, la cea de a treia licitaţie publică preţul de pornire va fi mai mic cu 50% faţă de preţul iniţial, iar ofertanţii nu pot să adjudece bunurile oferite spre vânzare la un preţ mai mic de 50% din preţul de evaluare. Rămâne să aşteptăm ca Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală -, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să comunice data la care va avea loc cea de a treia licitaţie publică de vânzare a CET II Oradea. De menţionat că, tot în baza prevederilor legale, în cazul în care bunurile supuse executării silite nu vor putea fi vândute (valorificate) nici la a treia licitaţie, atunci aceste bunuri vor fi restituite debitorului, cu menţinerea sechestrului şi nu se vor putea înstrăina, până la împlinirea termenului de prescripţie (de 5 ani). Totuşi, în cadrul acestui termen de prescripţie, organul de executare silită poate relua oricând procedura de licitaţie, dacă vor apare ofertanţi. Aşadar, odiseea CET II Oradea este departe de a se încheia...