"La vie en rose" pentru găini: otărârea Guvernului României nr. 415/2004 privind regimul de comercializare a ouălor (M.O. nr. 296 din 5 aprilie a.c.) stabileşte că, în pieţe, nu mai pot ajunge spre comercializare ouă crăpate sau sparte accidental. Conform noului act normativ, aceste mărfuri vor putea fi vândute numai în unităţile pentru prelucrare industrială, piaţa cărnii de pui şi a ouălor putând fi controlată mult mai uşor. O dată cu intrarea în vigoare a noii legislaţii, fiecare fermă va avea un cod propriu ce va fi înregistrat în toate centrele de ambalare. Potrivit actului normativ, ouăle vor fi clasificate în funcţie de calitate în două categorii: "ouă proaspete" şi "ouă declasate", acestea din urmă fiind destinate industriei alimentare. Pentru fiecare categorie de ouă vor exista marcaje şi ambalaje distincte. Astfel, ouăle din prima categorie se vor ştampila cu numărul de identificare al producătorului, precum şi unul (sau mai multe) din următoarele marcaje: termenul de valabilitate, categoria de calitate, categoria de greutate, numărul şi numele centrului de ambalare, o indicaţie asupra originii ouălor sau marca fabricii. Pentru ouăle din categoria a doua, cu excepţia celor crăpate, marcajul va trebui să specifice, obligatoriu, categoria de calitate şi greutatea. În ceea ce priveşte ambalajele, acestea vor avea înregistrate atât numele şi adresa unităţii care a ambalat ouăle, numărul de identificare al centrului de ambalare, precum şi categoriile de calitate/greutate. În plus, vor conţine şi informaţii privind numărul de ouă împachetate, termenul de valabilitate şi metoda de producţie. Atât ambalajele mari, cât şi cele mici vor putea conţine şi informaţii suplimentare: preţul de vânzare, specificaţii privind condiţiile speciale de depozitare, propoziţii sau simboluri care vor promova vânzarea ouălor cu condiţia ca acestea (şi modul în care sunt alcătuite) să nu inducă în eroare consumatorul şi o indicaţie despre modul de furajare a găinilor ouătoare. H.G. nr. 415/2004 mai stabileşte şi condiţiile în care producătorii pot inscripţiona pe ambalaje termenii privind prospeţimea ouălor. În ceea ce priveşte importurile, există restricţii serioase: ouăle provenite din ţări nemembre UE pot fi importate numai dacă respectă prevederile H.G. 415/2004, iar ambalajele mari au marcate numele expeditorului şi adresa sa, precum şi metoda de producţie. Singura derogare vizează produsele importate sau exportate, în cantităţi reduse de până la 60 de ouă, de către consumator pentru uzul personal. Legat de amenzi, din 2005, neclasificarea şi nemarcarea ouălor vor fi considerate contravenţii şi vor fi sancţionate cu amendă cuprinsă între 2 milioane şi 20 milioane de lei. Tot cu amendă se va pedepsi şi nerespectarea condiţiilor de ambalare, depozitare sau transport al ouălor, pentru aceste contravenţii producătorii trebuind să scoată din buzunar între 5 şi 30 milioane de lei. Constatarea contravenţiilor, precum si aplicarea sancţiunilor se vor face de către reprezentanţii ANPC şi cei ai Ministerului Agriculturii. Noua lege, care va armoniza legislaţia românească cu cea a Uniunii Europene, va intra în vigoare abia la 1 septembrie 2005.