Sâmbătă, 7 octombrie, un grup de octogenari, foști elevi ai Școlii Elementare ciclul II, promoțiile 1950, 1951, 1952 de la Bratca, s-a reunit într-o întâlnire de suflet pentru rememorarea momentelor frumoase ale unor vremuri de mult apuse.

 

Evenimentul a debutat în biserica din Bratca, începând cu ora 11.00, când, vizibili emoționați cei 17 venerabili domni și doamne, au participat la o slujbă de mulțumire oficiată pentru toate binefacerile și împlinirile pe care Dumnezeu le-a revărsat de-a lungul vieții peste ei. A urmat slujba Parastasului pentru profesorii și foștii colegi care au trecut la cele veșnice. La final părintele paroh Radu Marian i-a felicitat pe cei prezenți și pe organizatorul acestui fericit și emoționant eveniment, Viorel Suciu, din Lorău, precizând că domniile lor au îndeplinit două virtuți: prietenia și recunoștința, prietenia pentru că au venit să se întâlnească, iar recunoștința - față de cei care nu mai sunt alături de ei, profesori și colegi. În cuvântul său, Viorel Suciu a mulțumit celor prezenți și în mod special lui Dumnezeu pentru că le-a hărăzit să ajungă această frumoasă vârstă. Profund emoționată, Stela Bocșan a evocat în alese cuvinte amintiri legate de școală, biserică, de colegi și de tatăl domniei sale, preotul Moise, care spunea că un om împlinit este un om cu școală, cu carte. După evenimentul din sfânta biserică, octogenarii au sărbătorit frumoasa lor reîntâlnire printr-o masă festivă la pensiunea „Hanul Brătcuței” din Bratca. Se cuvin prezentate și unele repere privind învățământul organizat în acele timpuri. După reforma învățământului din anul 1948, s-au desființat școlile primare cu 7 clase din sate, organizându-se această formă de învățământ pentru clasele V-VII doar în centrul comunei, aici studiind și elevii din satele aparținătoare: Beznea, Bălnaca, Lorău, Valea Neagră, alături de cei din Bratca. Din lipsa unui local de școală propriu, primele cursuri s-au desfășurat în localul primăriei, apoi la căminul cultural, la grădiniță și în câteva case evreiești abandonate. De remarcat faptul că cei prezenți au răspuns invitației chiar dacă sunt răspândiți și trăiesc în localităţi din toată țara: Viorel Suciu, din Lorău, Leontin Groza, din Șuncuiuș, Petruț Mărioara, din Marginea, Stela Bocșan, din Oradea, Coca Cervinschi, din Oradea, Ioan Martin, din Caransebeș, Teodor Groza, din București, Florian Matei, din Aleșd, Teodor Iancu, din Șuncuiuș, Ioan Vereș, din Cluj-Napoca, Florica Vereș, din Beznea, Ileana Brândaș, din Șuncuiuș, Maria Șvab, din Valea Neagră, Aron Sărăcuț, din Lorău, Dumitru Popa, din Bratca, Eugenia Caba Cacuci, din Bratca, și Maria Cohuț, din Oradea. O veșnică și frumoasă amintire și pentru cei care au contribuit la formarea ca oameni a acestor copii de la țară, deschizându-le drumul și orizontul în viață, profesorii: Ioan Munteanu și Traian Popa, la limba română, Victor Contici, la matematică, Gertrud Blasi și Stela Drăgușin, la istorie și geografie, Elena Guza, la fizică și chimie, Victor Guza, la limba rusă, Emil Poenaru, la biologie, Ana Popa, la muzică. Întâlnirea s-a încheiat cu emoționantele urări de sănătate și viață lungă.

Pr. Radu MARIAN

Nicu RĂCUCIU