Cu probabilitate de 99%, programul va fi lansat pe 19 iulie, au precizat reprezentanții Mministerului Antreprenoriatului și Turismuluiul.

Programul Start-Up Nation 2022, prin care firmele noi vor putea primi fonduri nerambursabile de la stat de până la 200.000 de lei fiecare, urmează să se deschidă în data de 19 iulie 2022. Înscrierile se vor face pe portalul de granturi IMM Recover. Sesiunea de depunere a planurilor de afaceri va fi deschisă 30 de zile lucrătoare, începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere și până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului, conform procedurii de implementare. Înainte de sesiunea de înscrieri propriu-zisă, solicitanții vor avea nevoie să-și creeze, pe portalul electronic, profil, user și parolă, pentru a putea apoi completeze formularul electronic de înscriere în vederea obținerii finanțării. Pentru Start-Up Nation 2022, bugetul alocat schemei de minimis, aprobat prin Legea nr. 317/2021, este de 520.031.000 lei, din care: 500.000.000 lei pentru Pilonul I Start-up Nation România - credite de angajament; 20.031.000 lei pentru Pilonul II Start-up Nation Diaspora - credite bugetare (de plată). Mai mult, ministerul va cere la rectificarea bugetară pe anul 2022 bani în plus, pentru a  ajunge cu bugetul total la 2,2 miliarde de lei, din care 2 miliarde pentru partea națională și 200 de milioane de lei pentru antreprenorii care vin din diaspora, pentru ediția 2022 a programului. Prima rectificare bugetară a anului 2022 este preconizată la începutul lunii august 2022. Reamintim că, prin intermediul programului Start-up Nation România, antreprenorii vor putea beneficia de granturi pentru IMM-urile înființate începând cu data de 1 ianuarie 2020, în condițiile prevăzute în procedura de implementare. Cererile vor fi finanțate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în următoarele condiții: pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului: Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) - maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului; pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului: Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) - maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului. Așadar, viitorii beneficiari vor trebui să asigure din resurse proprii o contribuție de minimum 5% din cheltuielile eligibile, plus toate cheltuielile neeligibile din proiect. De asemenea, beneficiarii selectați la finanțare vor face cheltuielile din resurse proprii după care statul le va deconta cheltuielile eligibile. Decontarea cheltuielilor eligibile se  va face într-o singură tranșă. Solicitanții vor selecta una dintre cele 7 bănci partenere în program pentru contul de grant. Beneficiarii selectați la finanțare vor putea să ceară de banca parteneră și credit-punte, dacă nu dispun de lichidități proprii în implementare, precum și credit pentru cofinanțarea de minimum 5% necesară în proiect. MAT estimează un număr de 50.000 de beneficiari pentru Pilonul I Start-up Nation România și 5.000 pentru Pilonului II - Start-up Nation Diaspora. Schema este valabilă până la 31 decembrie 2027, iar plățile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028. O ultimă precizare: solicitanții (asociați, acționari sau întreprinderi) pot beneficia de finanțarea nerambursabilă obținută în cadrul Programului Start-up Nation o singură dată pe perioada 2017-2027.