O campanie mediatică intensă a fost dusă pe subiectul care vizează Legea numărul 1 din 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea si completarea unor acte normative, actul normativ prin care sunt eliminate 102 taxe.

Cu toate acestea, publicul a aflat că această lege va duce la scăderea veniturilor la bugetul de stat, însă nicăieri nu s-a specificat în mod concret care sunt aceste 102 taxe care au fost eliminate din legislaţie. Pe cale de consecinţă, pentru ca publicul să fie informat, în cadrul articolului vom prezenta principalele taxe care vor fi eliminate. Astfel, la data de 6 ianuarie 2017 în Monitorul Oficial al României a fost publicată Legea nr. 1 din 2017, care elimină o serie de taxe din legislaţia naţională. Prima taxă care urmează să fie eliminată este cea percepută pentru operaţiunile de înregistrare în cadrul Registrului Comerţului, mai precis pentru operaţiunile stabilite de articolul 1 aliniatul 2 indice 1 Legea 29 din 1990 („înmatricularea comerciantului şi înscrierea de menţiuni, precum şi alte operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în Registrul Comerţului”). De asemenea este eliminată taxa reglementată de Legea 202 din 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, mai precis de la momentul intrării în vigoare a Legii 1/2017 – „pentru persoanele fizice care sunt determinate de lege sa anunte pierderi de acte si schimbari de nume, publicarea se face fara perceperea de taxe si tarife”.

A fost eliminată prin Legea nr. 1 din 2017 şi taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, cât şi pentru serviciul public de televiziune, taxe care erau reglementate de articolul 40 aliniatul 1 litera b din Legea 41 din 1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. Aceeaşi soartă o are şi taxa percepută pentru aprobarea cererilor de acordare ori de redobândire a cetăţeniei române, reglementată în cadrul articolului 12 din Legea 21 din 1991 privind cetăţenia română. O altă taxă care a fost eliminată este cea reglementată de articolul 188 din Legea 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care viza „efectuarea oricăror operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale de către CNPP, de casele teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale”.

A fost eliminată taxa percepută pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal reglementată de articolul 9 aliniatul 5 din O.G. numărul 39 din 2015 privind cazierul fiscal. De asemenea, de notat faptul că întregul act normativ care reglementează timbrul de mediul, mai precis O.U.G. numărul 9 din 2013, a fost abrogat, fiind, astfel, eliminat timbrul de mediu.