Peste noapte, Iisus s-a odihnit printre prietenii Săi din Betania. În zorii zilei, se întoarce în Ierusalim, unde-L aştepta ura fariseilor, saducheilor şi cărturarilor.

Iisus se îndreaptă spre templu şi vorbeşte poporului despre pilda celor zece fecioare, îndemnând poporul la veghe, căci “nu ştiţi nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului”.

Tot acum, Iisus dezvăluie taina Dreptei judecăţi, răsplata sau osânda, după cum au fost împlinite sau nu poruncile. Este ultima predică făcută poporului de către Mântuitorul, pentru că de azi Iisus nu mai vorbeşte mulţimii. Timpul este aproape, iar Iisus îşi îndreaptă acum atenţia către cei care aveau să răspândească Evanghelia. Din nou se retrage spre Betania, spre lăcaşul de pace şi linişte. La evrei se apropia Pesahul, adică sărbătoarea Paştelui, care aminteşte de eliberarea poporului evreu din robia egipteană, sub conducerea profetului Moise, iar fariseii şi cărturarii, plini de pizmă faţă de Iisus, încercau să găsească motiv să-L omoare.

Tradiţii populare

În Marţea Mare din Săptămâna Patimilor se aspiră, se dă cu mătura, se spală geamuri și se fac, în general, treburile grele pe lângă casă. Marţea Mare este ultima zi în care gospodarii mai pot face treburi pe câmp. De asemenea, gospodinele nu mai au voie să spele și să calce în zilele următoare, aceasta fiind ultima zi. Din această zi, se spune că bărbaţii trebuie sa stea pe lângă casă și să își ajute soțiile.

Se mai spune şi că bărbaţilor care îşi ajută soţiile cu treburile din casă le va merge bine tot anul.  În această zi, tăranii obișnuiau să se spele ritualic pentru a seca bolile.