Începând cu data de 17 martie 2020, după efectuarea unei analize de risc, raportat la evoluția virusului SARS CoV-2, la nivelul tuturor structurilor județene și teritoriale, DSVSA Bihor a implementat Planul de măsuri specifice necesare prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2.

Astfel, la nivelul structurilor teritoriale nu se vor mai desfășura activități care necesită un contact direct cu publicul, activitatea acestor structuri va fi limitată la activitățile esențiale de asigurare a continuității activității pentru garantarea siguranței alimentare și a sănătății animale. Restul activităților de relații cu publicul, inclusiv efectuarea examenelor în vederea depistării Trichinella spp., vor fi preluate/transferate, pe perioada de aplicarea Planului de urgență către structurile județene a DSVSA Bihor, iar examenele pentru depistarea Trichinella spp. și către CSVA ( circumscripții sanitare veterinare de asistență) din localitățile rurale de origine a animalului. La nivelul acestor structuri teritoriale se vor presta în continuare servicii de comunicare/informare cu operatorii de industrie alimentară care desfășoară activități supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța aimentelor, prin mijloace alternative de comunicare la distanță ( electronic, telefonic, fax etc). De asemenea, la nivelul sediului județean al DSVSA Bihor s-a dispus reducerea programului de activitate cu publicul la următoarele intervale orare: Luni - Joi între orele 9.00 - 13.00, iar vineri între orele 9.00 - 12.00. Se suspendă acordarea de audiențe în persoană, eventualele petiții, ori solicitări de clarificare a unor situații vor fi soluționate pe căi alternative de comunicare la distanță. 

O altă măsură vizează limitarea accesului în incinta clădirii DSVSA Bihor a operatorilor sau altor persoane care prezentă un interes conex activității DSVSA Bihor, la holul de intrare din strada Ion Bogdan nr. 37, unde este organizat un Birou unic de primire persoane, respectiv două oficii de primire probe. Accesul va fi permis doar câte unei persoane o dată pentru fiecare Birou/punct de primire probe, accesul următoarei persoane fiind permis doar după părăsirea instituției de solicitantul inițial. Pentru evitarea afluxului de persoane, DSVSA Bihor recomandă cetățenilor și tuturor operatorilor să folosească, în relația cu DSVSA Bihor, mijloacele de comunicare la distanță - mail, telefon, fax, PCUe (punct contact unic electronic) din cadrul Platformei edirect.e-guvernare.ro, care sunt la fel de eficiente ca și prezența în persoană, în soluționarea cererilor operatorilor. În acest sens DSVSA Bihor a pus la dispoziția cetățenilor, prin publicare pe site-ul instituţiei, a tuturor datelor de contact a DSVSA Bihor, inclusiv a unui număr de urgență care poate fi apelat 24 de ore din 24. Aceste date sunt telefon 0259.266.141; fax 0259.452.872; e-mail [email protected] și telefon urgență 0751.514.020.

DSVSA Bihor informează că printre activitățile pentru care se va asigura în permanență personal se află: asigurarea soluționării urgențelor medicale veterinare; supravegherea și controlul principalelor boli infectocontagioase; certificarea animaletor în vederea abatorizării, a livrării puilor din incubaţie, livrarea purceilor și a tineretului suin între exploatațiile comerciale; certificarea animalelor și a cărnii proaspete provenită de la ungulate domestice și, la solicitarea expresă a operatorilor, certificarea animalelor, a cărnii și a produselor din carne, sau altor alimente de origine animală sau nonanimală; emiterea pașapoartelor pentru bovine sau bubaline, a documentelor de mișcare și certificarea animalelor în vederea efectuării schimburilor intracomunitare sau a activităților de export, sub condiția să nu fi apărut situații neprevăzute, referitoare la anumite restricții legate de transportul animalelo; asigurarea expertizei sanitare veterinare în abatoare și unități de procesare a cărnii; efectuarea de controale oficiale, legate de notificarea de alerte privind alimentele, animalele sau furajele  prin platformele RASFF și AAC, inclusiv suspiciunile de TlA din exploatații non profesionale etc.

“Dorim să face apel la calm către populație și să informăm asupra faptului că, în conformitate cu informațiile deținute, stocurile de produse alimentare sunt suficiente pentru a satisface nevoile cetățenilor pentru perioada următoare. De aceea recomandăm consumatorilor să cumpere produse alimentare fără a face stocuri, numai din locuri sau spații înregistrate sau autorizate sanitar veterinar, pentru a avea garanția unor produse sigure, care sunt controlate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor și care sunt depozitate în condiții corespunzătoare de temperatură și igienă” – precizează dr. Remus Ovidiu Moţoc, director executiv DSVSA Bihor.