Normele metodologice ale programul de finanțare IMM Leasing stabilesc, printre altele, chestiuni punctuale care țin de condiţiile de acordare și monitorizare a garanțiilor de stat, stabilirea activităților eligibile a fi finanțate în cadrul programului ori criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii eligibili.

Ca un prim pas, IMM-urile vor trimite documentele prevăzute de lege instituțiilor financiare implicate în schema de ajutor de stat (finanțatorilor), cu care contractul de leasing urmează să fie încheiat, iar după aprobarea cererii după normele interne ale finanțatorului, acesta va transmite o solicitare privind acordarea garanţiei de stat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM). În termen de zece zile de la transmiterea solicitării, împreună cu documentele relevante, FNGCIMM îi va comunica finanțatorului decizia. Dacă decizia va fi una de acordare a garanției, finanțatorul și beneficiarul vor semna contractul de garantare şi acordul de finanţare. Normele stabilesc care este costul total al finanțării prin leasing - rata dobânzii ROBOR la trei luni, la care se va adăuga o marjă fixă de cel mult 3,5% pe an. Aici, însă, nu vor fi incluse: comisionul de administrare;   comisionul de risc, precum şi  taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de finanțare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea si publicitatea garanţiilor etc.). Întrucât IMM Leasing presupune garantarea, de către stat, a contractelor de leasing care au ca obiect achiziționarea de bunuri mobile, normele metodologice vor conține un paragraf cu exemple specifice cu privire la astfel de bunuri: autoutilitară (autovehicul transport marfă); autocar; echipamente individuale sau asamblate (masini, utilaje si instalatii de lucru, etc.) destinate desfășurării de către beneficiarul eligibil a activităților economice conform codului CAEN finanțat; utilaje - totalitatea uneltelor, aparatelor, mașinilor etc., necesare pentru efectuarea de către beneficiar a unei anumite lucrări sau pentru asigurarea procesului de producție conform CAEN finanțat; echipamente IT și tehnologia informației. Proiectul mai stabilește că nu vor putea face obiectul contractului de leasing acele bunuri care vor avea mai mult de zece ani (însă acesta va fi plafonul maxim, pentru anumite bunuri, termenul putând fi și mai scurt, dacă perioada de viața va fi mai scurtă). De precizat că

pentru 2020 plafonul total de finanțare va fi de 1.500.000.000 lei. Potrivit Normelor metodologice,  vor fi excluse, automat, din posibilitatea de a participa în program anumite IMM-urile cu activitate de intermediari financiari și de asigurări, cei care desfășoară activități imobiliare, precum închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare. Totodată, nu vor fi eligibili cei ce desfășoară activităţi de jocuri de noroc şi pariuri ori implicați în producţia sau comercializarea de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, cu excepția vinului și berii, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope. Important! Pentru a intra în vigoare, Normele metodologice trebuie  publicate în Monitorul Oficial.