Nenumărate sancţiuni contravenţionale sunt aplicate de către agenţii constatatori din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, datorită faptului că în momentul efectuării unor controale, sunt depistate persoane care lucrează fără a avea încheiate contracte individuale de muncă.

În fiecare dintre aceste ipostaze, inspectorii de muncă pentru a proteja drepturile persoanei descoperite că presta muncă fără a beneficia de un contract individual de muncă, obliga pe angajator, printr-o măsură complementară, să încheie un contract individual de muncă persoanei în cauză şi să achite contribuţiile datorate statului retroactiv. Această măsură complementară era una dispusă exclusiv în interesul persoanei care presta muncă fără a deţine un contract individual de muncă, întrucât erau achitate contribuţiile la fondul de pensie cât şi la fondul de sănătate pentru aceasta. Elementele evidenţiate anterior fac parte din ipoteza ideală, când într-un final, ca urmare a investigaţiilor efectuate de către o autoritate a statului, drepturile persoanei care lucreză fără a deţine un contract individual de muncă, sunt protejate. Cu toate acestea, în practică există numeroase situaţii în care munca prestată fără a exista contract individual de muncă încheiat, nu este descoperită de către organele statului şi ca urmare pot să apară situaţii dramatice, în care nu sunt achitate contribuţiile faţă de fondul de pensie şi fondul de sănătate. Această problema a primit o soluţie obligatorie la nivel de sistem judiciar naţional, prin intervenţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, mai precis instanţa supremă a pronunţat decizia cu nr. 37 din data de 07 noiembrie 2016 în procedura dezlegării unor chestiuni de drept, prin care a stabilit faptul că „în ipoteza neîndeplinirii de către părți a obligației de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă, persoana fizică care a prestat muncă pentru și sub autoritatea celeilalte părți are deschisă calea acțiunii în constatarea raportului de muncă și a efectelor acestuia și în situația în care respectivul raport de muncă a încetat anterior sesizării instanței”. Aşadar, prin această decizie, a fost deschisă calea procedurală prin care persoane care au muncit fără să aibe încheiat un contract individual de muncă, pot să solicite instanţelor de judecată să constate existenţa raportului juridic de dreptul muncii, iar pe cale de consecinţă  părâtul/angajatorul va putea să fie obligat la plata retroactivă către fondurile de sănătate şi pensie a contribuţiilor datorate. De menţionat faptul că astfel de acţiuni, prin care se constată existenţa raportului juridic de dreptul muncii, sunt imprescriptibile extinctiv, aşadar nu pot să fie cenzurate ca urmare a trecerii unei perioade de timp.