Muzeul Țării Crișurilor Oradea - Complex Muzeal și-a asumat recent o nouă direcție de dezvoltare, aceea de internaționalizare a instituției muzeale, prin semnarea de acorduri cadru cu parteneri externi, în domenii de competență specifice muzeului orădean.

Acordurile includ dezvoltare a unor relații internaționale referitoare la digitalizare și crearea de noi producții media de promovare a Muzeului Țării Crișurilor Oradea - Complex Muzeal.

În acest context, în perioada 2 - 6 noiembrie, prof. univ. dr. habil. Gabriel Moisa, Manager al Muzeului Țării Crișurilor a efectuat o vizită oficială în Republica Moldova unde a perfectat două acorduri de parteneriat cu Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, reprezentat de prof. univ. dr. habil. Eugen Sava și Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău, reprezentat de Valeria Suruceanu. În cadrul acestei vizite, a participat și prof. univ. dr. habil. Sorin Șipoș, director al Centrului de Studii Interdisciplinare Silviu Dragomir de la Universitatea din Oradea.

Acordul de parteneriat are drept scop, stabilirea unui cadrul formal și informal care vine să intensifice relațiile bilaterale între parteneri în domeniul academic, cultural și de tineret, cu scopul de a promova cultura comună a Europei. De asemenea, acordul prevede susținerea reciprocă în organizarea de activități academice și culturale în sediile instituțiilor muzeale semnatare. Un prim efect al acestor parteneriate a fost reprezentat de susținerea lucrării „Publicistul George A. Petre și afirmarea identității naționale pe frontiera de vest a României în perioada interbelică” a Prof. univ. dr. habil Gabriel Moisa, în cadrul Conferinței Științifice Internaționale „Latinitate, Romanitate, Românitate” organizată de Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, ce a avut loc în perioada 3-5 Noiembrie 2022, la Chișinău - Republica Moldova, în calitate de membru al Comitetului Științific.