La finalul săptămânii trecute a fost publicat, pe site-ul Primăriei Oradea și pe SICAP, anunțul de participare la licitația (proiectare şi execuţie) pentru construcţia a două cămine studenţeşti în Campusul Universităţii din Oradea. 

Data limită pentru depunerea ofertelor în SICAP este 27 aprilie, ora 15.00. Informații suplimentare pot fi obtinute accesând site-ul www.e-licitatie.ro  - anunț de participare nr. CN1019725/13.03.2020. Valoarea estimată a lucrărilor este de 26.110.912.96 lei fără TVA, iar durata contractului este de 24 luni.

„Primăria Municipiului Oradea susține dezvoltarea şi creşterea calității învăţământului superior, asumându-şi rolul de a mobiliza resurse financiare, în relație cu alți factori, într-un sistem ce susține dezvoltarea în diverse domenii. Deoarece un sistem economic performant are nevoie de manageri, de specialiști, de inovatori, municipalitatea orădeană consideră oportună dezvoltarea de parteneriate cu Universitatea din Oradea, în așa fel încât să se creeze premizele unui climat economico-social propice”, susţine municipalitatea orădeană.

Consiliul Local Oradea a aprobat, în 28 iunie 2018, Masterplanul Campusului Universitar Integrat din Oradea, cele două construcții pentru construcția cărora s-a publicat acum anunțul de licitație fiind parte integrantă a acestui proiect. Căminul C1 și căminul C2, cu un total de 464 camere, suprafață desfășurată de 10.090 mp, vor avea un concept comun, corelat cu Masterplanul general.

Cele două cămine sunt situate unul în apropierea celuilalt, se raportează și relaţionează cu căminul existent, pe un amplasament studiat și propus spre amenajare și sistematizare, amplasament cu suprafață totală de 8285 mp.

De asemenea, în cadrul proiectului este propus ca, odată cu construirea căminelor C1 şi C2, să se dezvolte, printr-un proiect aferent de rețele, toată partea de echipare edilitară şi de sistematizare verticală care cuprinde: amenajarea căilor de circulație auto şi pietonală, echiparea cu reţele de apă-canal, termoficare și branşare la Staţia termică-geotermală S.T.G.O., reţea de electricitate (translatarea postului trafo) corelat cu proiectul urban de extindere a sistemului de circulație, de linii de tramvai şi rețeaua de gaze, astfel încât întreaga zonă Habitat 1, inclusiv căminul existent să funcţioneze în parametri optimi.