Campania „Zonele vulnerabile sub lupa Poliției Locale” a continuat şi în perioada 23 martie - 26 aprilie, fiind angrenați în special polițiștii locali din cadrul Compartimentului Protecția mediului (Poliția Ecologică), sprijiniți de celelalte efective ale Poliției Locale Oradea aflate în teren.

Acțiunile polițiștilor locali s-au desfășurat pe toată raza municipiului Oradea, cu precădere în cele 100 de zone vulnerabile identificate anterior. Au fost efectuate 778 de verificări ale incintelor de colectare a deșeurilor, principalele probleme constând în depozitări ilegale de deșeuri adiacent incintelor de colectare și depozitare. În acest sens, operatorul de salubritate a fost solicitat să acționeze punctual în 384 situații.

De asemenea, au fost identificate incinte de colectare și depozitare deșeuri cu defecțiuni la sistemul de închidere, incinte murdare sau persoane care extrag deșeuri din recipientele de precolectare, lăsând în urmă mizerie.

În urma controalelor efectuate, au fost surprinse, identificate și sancționate 24 de persoane care au depozitat deșeuri menajere în alte locuri decât cele special amenajate, respectiv în afara incintelor de colectare și depozitare sau chiar pe domeniul public. Acestea au fost sancționate contravențional cu amenzi cuprinse de la 200 la 500 lei și determinate să depoziteze corect deșeurile.

În total, în urma controalelor efectuate, au fost întocmite 85 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor pentru nerespectarea regulamentului privind serviciul de salubrizare al municipiului Oradea, din care: 19 amenzi contravenționale în valoare de 13.300 lei; 66 avertismente scrise, aplicate asociațiilor de proprietari, persoanelor fizice sau persoanelor juridice, utilizatori ai serviciului public de salubritate.

În ceea ce privește nerespectarea prevederilor Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate în intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Oradea, au fost aplicate şapte sancțiuni contravenționale, din care o amendă în cuantum total de 2.000 lei și şase avertismente.

De asemenea, în temeiul prevederilor HCL 873/2018, au fost verificate parcelele de teren aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice situate la intrările în oraș sau pe marile artere de circulație, fiind sancționați în primă fază cu avertisment 124 de proprietari ai unor terenuri identificate ca neîntreținute, cu vegetație crescută în exces sau cu depozitări de deșeuri. În cazul terenurilor unde starea de neîngrijire persistă de mai multă vreme, au fost aplicate 22 amenzi contravenționale, de 29.500 lei.

Activitatea polițiștilor locali va continua pe întreg parcursul anului 2021.