Eficientizarea sistemului de termoficare a orașului continuă cu modernizarea sursei de producție a energiei termice și electrice din CET Oradea, un proiect de 186 de milioane de lei.

Primarul Florin Birta a semnat marți, 20 februarie, la sediul Primăriei, contractul de proiectare și execuție pentru înlocuirea grupului energetic 1 existent cu un grup energetic modern. Astfel, municipiul Oradea și-a asumat decizia de a continua investițiile pentru aducerea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică la un nivel calitativ superior, vizând totodată îmbunătățirea serviciului public de termoficare oferit consumatorilor.

Contractul a fost semnat cu  asocierea de firme formată din: Loial Impex - lider de asociere, Engul - asociat și Moldproiect - asociat și are o valoare de puțin peste 186 de milioane de lei.

„Am semnat azi unul dintre cele mai importante contracte pentru Municipiul Oradea, cu siguranță cel mai mare contract de investiții care va fi implementat în acest an”, a declarat primarul Florin Birta.

Investiția denumită „Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent” constă în prevederea unor soluții noi de producere a energiei termice și electrice, mai puțin poluante și eficiente energetic, care să acopere necesarul de energie termică a sistemului de termoficare din Oradea.

Proiectul prevede înlocuirea grupului energetic Blocul 1, pus în funcțiune în 1966 (format din cazanul C1 și turbina de abur TA1) din CET Oradea, grup aflat la limita duratei de viață, cu echipamente noi de ultima generație.

Vorbim aici despre un ansamblu format din două cazane de apă fierbinte (CAF-uri), cu funcționare pe gaz natural, având o capacitate nominală de 50 MWt, care vor produce energie termică, o stație de pompare, o stație electrică de alimentare a celor două CAF-uri, o stație de pompare cu ajutorul căreia agentul termic produs este transportat către consumatori, dar și sisteme de măsurare și contorizare a energiei termice, acestea reprezentând Obiectivul 1 al investiției.

Va mai fi montat și un ansamblu format din patru motoare termice, cu funcționare pe gaz natural, de capacitate egală de 7,54 Mwe, pentru producerea energiei electrice și 6,495 MW pentru producerea energiei în cogenerare de înaltă eficiență, o stație electrică de evacuare a puterii, având sisteme de măsurare și contorizare energie electrice și termice. Capacitatea totală electrică a ansamblului de patru motoare este de 30,16 MWe, iar capacitatea termică a acestora este de cca. 26 MWt, reprezentând Obiectivul 2 al investiției.

Obiectivul 3 al investiției îl reprezintă demolarea bateriei de turnuri de răcire nr. 2 existentă, în locul căreia vor fi amplasate motoarele termice. Durata de realizare a investiției este de 18 luni.

Sursele de finanțare necesare investiției sunt asigurate prin accesarea fondurilor disponibile prin Programul „Termoficare”, prin care Guvernul României participă cu 85% din cheltuielile eligibile, conform ghidului de finanțare, diferența fiind acoperită din bugetul local al PMO, prin fondul Investiții, Înlocuire și Dezvoltare (IID).

Acest proiect are un rol cheie în funcționarea SACET Oradea în condiții de siguranță și este în strânsă legătură cu imperativul respectării legislației în materie de mediu și de nevoia de integrare a tehnologiilor moderne și eficiente în sistemul energetic local, în contextul energetic regional și național.