Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunţat că platforma informatică a asigurărilor de sănătate este indisponibilă, astfel că toate serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale se acordă în regim off-line.

„Urmare a unor probleme tehnice, care au condus la întreruperi în funcționarea Platformei Informatice a Asigurarilor de Sanatate (PIAS), serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale se acordă/se eliberează în regim off-line până la remedierea indisponibilității PIAS", arată Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), într-o informare postată pe site.

Potrivit reprezentanților CNAS, pentru transmiterea și validarea serviciilor acordate sunt aplicabile dispozițiile art. 207-210 din H.G. 140/2018 și ale art. 39 – 42 din H.G. 155/2017:

- serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale acordate/eliberate off-line în perioada 05 iulie 2019 și până la remedierea PIAS, vor fi transmise în PIAS până la termenul de raportare a activității lunii iulie 2019.

- serviciile de îngrijiri la domiciliu/paliative la domiciliu acordate off-line în perioada 24 iunie 2019 și până la remedierea PIAS, vor fi transmise în PIAS până la termenul de raportare a activității lunii iunie/iulie 2019, după caz.

- raportarea lunară a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale acordate/eliberate în luna iunie 2019, se va efectua în cursul lunii iulie 2019, după remedierea PIAS.

Carduri de sănătate, inutile

Oficialii CNAS nu reacționează oficial de cele mai multe ori vizavi de problemele pe care sistemul le are, întrucât fac economie de fonduri, pacienţii şi medicii având însă cel mai mult de suferit, susţine președintele Asociației Medicilor de Familie București, dr. Sandra Alexiu.

„Cea mai mare problemă e că nu ne putem exercita profesia și că pacienții au foarte mult de suferit. Timpii de așteptare cresc foarte mult și pur și simplu sunt batjocoriți”, precizează medicul.

Ea a precizat faptul că CNAS nu recunoaște această funcționare greoaie și adesea, blocare a sistemului, deoarece la mijloc ar fi vorba și de latura economică.

„Fac (cei de la CNAS - n.r) o economie imensă. De aceea ei s-au străduit se repare, dar totuși, am ajuns în data de 11 (iulie - n.r), deja e mult prea mult. Zi și noapte ne chinuim să facem rețete, să acordăm servicii medicale, să le validăm, că asta e problema, nu se validează online”, informează Sandra Alexiu. Problematică în acest sens este și limita de validare de 72 de ore, dacă se depășește această limită, serviciile respective sunt pierdute, nu se mai poți raporta.

Medicul a precizat că afirmația reprezentanților CNAS, conform căreia serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale acordate/eliberate off-line în perioada 05 iulie 2019 și până la remedierea PIAS, vor fi transmise în PIAS până la termenul de raportare a activității lunii iulie 2019, nu se fundamentează, întrucât medicii se confruntă cu probleme legate de sistemul informatic încă de pe 1 iulie.

„Cu excepția serviciilor de îngrijiri la domiciliu, unde au recunoscut că din 24 nu merge sistemul (...) sistemul nu merge de pe 1. În general, la începutul lunii, sunt probleme din cauza raportărilor multiple și pentru că nu ține sistemul”, precizează Sandra Alexiu.

Potrivit aceleiași surse, stabilirea datei de 5 iulie în sensul raportării ulterioare a serviciilor neefectuate de către medici pe platformă, precum și setarea ei ca dată a începerii acordării de servicii off-line nu este justă, întrucât sistemul nu e funcțional de pe 1 iulie.

„În momentul în care CNAS recunoaște oficial, prin comunicat, că platforma nu merge, atunci utilizatorii platformei, adică medicii sunt absolviți de erori. (...) Asta înseamnă că dacă noi nu putem verifica dacă o persoană e asigurată și platforma funcționează, atunci eu sunt pasibil de imputare pentru serviciile pe care le acord, dar dacă ei recunosc oficial prin comunicat că nu funcționează, atunci eu sunt absolvită de aceste probleme”, spune Sandra Alexiu.

Blocarea sistemului informatic este cauzată de limitele tehnice ale sistemului, depăşit de numărul de operaţiuni care se execută în prezent. Iniţial, sistemul a fost conceput doar pentru a se verifica starea de asigurat, dar în prezent sistemul este suprasolicitat prin introducerea cardului, a reţetelor electronice etc., iar suportul tehnic nu a fost îmbunătăţit

De la începutul lunii iulie, medicii se confruntă din nou cu situația neplăcută în care trebuie să valideze cardurile de sănătate în orele nopții. De la 1 iulie sistemul nu mai funcţionează deloc.