Sala de Consilliu a Universității din Oradea a găzduit miercuri, 21 februarie, Colocviul „Ziua Internațională a Limbii Materne”, o sărbătoare marcată anual în întreaga lume, prin care a fost celebrată bogăția lingvistică și culturală.

Colocviul a serbat bogăția lingvistică și culturală din țara noastră și de peste hotare, cu accent pe modul în care multilingvismul, ca parte a multiculturalității și interculturalității sunt experimentate la nivelul cotidianului în comunitățile noastre: Oradea, județul Bihor și zonele de-o parte și de alta a graniței din Europa Centrală. În deschiderea colocviului au luat cuvântul: prof. univ. dr. habil. Sorin Șipoș, prorector al Universității din Oradea, conf. univ. dr. Veronica Buciuman, decan al Facultății de Litere, Universitatea din Oradea, prof. univ. dr. acad. habil. Nagy Levente, șeful catedrei de Filologie Română, Universitatea „Eötvös Lorand” din Budapesta și prof. univ. dr. habil. Florin Cioban, inițiatorul evenimentului.

Evenimentul a cuprins scurte intervenții ale unor specialiști și reprezentanți ai comunităților lingvistice din Europa Centrală (România, Ungaria, Slovacia) - în cazul limbilor: română, maghiară, germană, slovacă, rromani și ebraică - susținute, atât în limba maternă, cât și în limba română, urmate de o serie de momente literar-artistice (texte literare și/sau cântece reprezentative, prezentate doar în limba nativă) care au surprins bogăția lingvistică și culturală a fiecărei limbi și moșteniri culturale în parte.

Astfel, au intervenit: prof. univ. dr. habil. Florin Cioban, studenta Maria Toma de la Literele orădene, prof. Eva Sabău și prof. Anna Radics Repinsky, director adjunct la Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu” din Gyula, Ungaria, lector univ. dr. Bökös Borbala și dr. Brugós Anikó de la Universitatea Partium din Oradea, prof. Magdalena Stark și studenta Dominique Faina - reprezentând limba germană, dialectele vorbite în comunitățile din țara noastră, Prim Rabinul Shraya Kav și Robert Schorr reprezentând Centrul Comunitar Evreiesc din Oradea, alături de  Alexandrina Chelu-Schorr și Florian Chelu Madeva care au interpretat melodii în limba ebraică și idiș, lector Mgr. Dr. Juraj Cigáň din Slovacia și prof. Ionel Cordovan, inspector școlar pentru minoritatea rromă în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bihor.

Moderatorul colocviului, unul care se dorește a deveni de tradiție, a fost dr. Alin Ștefănuț, director al Casei Corpului Didactic (CCD) Bihor.

Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Litere a Universității din Oradea, Universitatea Creștină Partium din Oradea, Universitatea „Eötvös Lorand” din Budapesta și CCD Bihor.