Un eveniment editorial inedit s-a petrecut în incinta bisericii Mănăstirii greco-catolice „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Rogerius, la finalul şedinţei de ieri, 4 februarie, a Adunării Eparhiale a Episcopiei greco-catolice din Oradea.

Şedinţa de ieri, la care au participat preoţi şi protopopi din cadrul Eparhiei greco-catolice orădene, a început cu o rugăciune urmată de un cuvânt de bun venit adresat preoţilor şi credincioşilor prezenţi de către episcopul Virgil Bercea, precum şi o reflexie spirituală despre „preoţie” şi „mulţumire”. Conducerea Eparhiei a prezentat apoi un bilanţ de activitate pe ultimul an.

La finalul şedinţei s-a desfăşurat un eveniment editorial, lansarea la Oradea a volumului „Istorie trăită”, scris de preotul greco-catolic Gheorghe Ţurcaş, vicar foraneu al Silvaniei (Sălaj). O autobiografie în care părintele Ţurcaş îşi deapănă amintirile şi momentele deosebite ale unei vieţi petrecute în sânul bisericii lui Christos. Cartea a fost prezentată de protopopul Silvaniei, preotul Nicolae Bodea.

„În volumul de faţă autorul deapănă toate amintirile şi momentele deosebite ale propriei vieţi, dar şi istoria trăită de comunitatea noastră greco-catolică, respectiv de mulţi dintre cei prezenţi şi mulţi dintre ai noştri care nu mai sunt, aşa că această carte este un document”, a spus protopopul Nicolae Bodea.

Cartea este structurată în doisprezece capitole plus o anexă cu documente legate de biserica greco-catolică din zona Şimleu-Silvaniei, fotografii inedite, precum şi acte dintr-o vastă corespondenţă purtată de părintele Ţurcaş cu autorităţile vremii, pentru respectarea drepturilor legale ale bisericii greco-catolice. În volum sunt rememorate inclusiv momentele de cumpănă, când părintele Ţurcaş slujea la Bădăcin şi intrase în vizorul Securităţii, fiind vizitat în mai multe rânduri de organe pentru a-l racola şi a ţine astfel sub un şi mai sever control comunitatea din care s-a ridicat Iuliu Maniu. Sunt relatate şi piedicile, şi greutăţile pe care a fost nevoit să le înfrunte după anul 1990 pentru repunerea Bisericii Greco-Catolice în drepturi în Ţara Silvaniei.

„Părintele Gheorghe Ţurcaş şi-a aşternut pe hârtie memoriile, a mărturisit despre aspectele trăite şi percepute de Sfinţia Sa, expune frânturi din istoria unui timp, a unui neam, a unei biserici. Rămâne în sarcina fiecărui cititor în parte să descopere aspectele spirituale din spatele evenimentelor, luminile şi umbrele, voinţa lui Dumnezeu şi încercările lumii potrivnice acesteia de a zădărnici planul divin”, scrie PS Virgil Bercea în prefaţa volumului.

„Iubite cititor, lecturând cu atenţie cele relatate în această carte, poţi constata că fiecare perioadă din viaţă îşi are un substrat educaţional, că multe din cele prezentate le-au trăit şi alţi cetăţeni apropiaţi de vârsta mea. Am trăit perioade grele cu multe încercări. (...) Dumnezeu mi-a dat putere să rezist persecuţiilor, mi-a dat înţelepciune să răspund întrebărilor ce mi se puneau. (...) Dumnezeu m-a folosit pe mine ca pe o unealtă prin care să-şi împlinească planul Său în această zonă, cu privire la reactivarea Bisericii greco-catolice”, scrie părintele Ţurcaş în finalul volumului.