Casa Adorján I și Casa Adorján II au fost selectate pentru a intra în perioada următoare în programul multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în „Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea”, Consiliul Local Oradea aprobând indicatorii tehnico-economici pentru realizarea acestor lucrări.

Casele Adorján I și II fac parte din categoria clădirilor secession și sunt incluse în Lista Monumentelor istorice. Casa Adorján I, situată pe str. Patrioților nr. 6, colț cu str. Moscovei, a fost construită în anul 1903 de către Sztarill Ferenc, după planurile arhitecților Komor Marcell și Jakab Dezső. Valoarea totală a investiției este de 1.087.304,70 lei fără TVA, durata de realizare a investiției fiind de 18 luni.

Casa Adorján II, situată pe str. Patrioților nr. 4, a fost construită în anii 1904-1905 de către Sztarill Ferenc, după planurile arhitecților Komor Marcell și Jakab Dezső.

Valoarea totală a investiției este de 1.071.408,21 lei fără TVA, durata de realizare a investiției fiind de 18 luni.

În vederea readucerii acestor palate la standardele estetice și vizuale care le-au consacrat ca obiective arhitecturale reprezentative pentru Oradea, sunt propuse următoarele lucrări: înlocuirea elementelor degradate, a învelitorilor și a elementelor din tablă zincată, înlocuirea elementelor din tablă (lucarne, decorațiuni de coamă și învelitori cornișă) deteriorate sau deformate cu elemente noi confecționate identic ca și material și formă, înlocuirea jgheaburilor și burlanelor, repararea sau înlocuirea elementelor de prindere, a pieselor decorative ale burlanelor, cu elemente identice din, înlocuirea elementelor de șarpantă degradate, demolarea și rezidirea după forma originală a coșurilor de fum degradate sau înclinate, curățarea, tratarea și vopsirea în culoarea neagră a elementelor metalice (grilajele balcoanelor, cârlige, gratiile ferestrelor, grilajul porții), completarea elementelor lipsă după forma și dimensiunile celor existente, refacerea tencuielilor și zugrăvelilor la fațade, reabilitarea elementelor decorative din tencuială, cărămidă, ceramică sau ipsos, repararea și restaurarea tâmplăriilor din lemn și a celor metalice, respectiv înlocuirea acestora, unde este cazul, demontarea cablurilor parazitare de pe fațade etc.

De asemenea, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici la faza de execuție în vederea reabilitării următoarelor imobile: Casa Ertler, situată pe str. Episcop Mihai Pavel nr. 8 (349.006,31 lei fără TVA, durata de realizare a investiției - 12 luni) şi imobilul situat pe str. Primăriei nr. 34 (285.303,41 lei fără TVA, durata de realizare a investiției - 12 luni). Pentru alte 13 imobile a fost nevoie de aprobarea noilor indicatori tehnico-economici. Este vorba despre: Casa Füchsl, situată pe str. Independenței nr. 11-13; imobilul situat pe str. Republicii nr. 7; imobilul situat pe str. Republicii nr. 14; imobilul situat pe str. Republicii nr. 15; imobilul situat pe str. Republicii nr. 17-19; imobilul situat pe str. Republicii nr. 21; imobilul situat pe str. Iosif Vulcan nr. 14; imobilul situat pe str. Vasile Alecsandri nr. 8-8A-10 (Hanul Arborele Verde); imobilul situat pe str. Primăriei nr. 41; imobilul situat pe str. Samuil Micu Klein nr. 9; imobilul situat pe str. Cuza Vodă nr. 80; imobilul situat pe str. Ion Budai Deleanu nr. 4; Colegiul Tehnic Mihai Viteazul. Principalele activități propuse prin acest proiect sunt reabilitarea fațadelor, reabilitarea termică a clădirii, modernizarea în interior prin lucrări de finisaje, dotarea cu infrastructură educațională specifică, lucrări la instalațiile de apă-canal și instalații de forță.