Începutul unui nou an școlar aduce în atenție grija și preocuparea tuturor factorilor educaționali în vederea asigurării unor condiții cât mai bune pentru desfășurarea procesului de învățământ.

În școlile din orașul Aleșd sunetul clopoțelului a fost anul acesta mai vesel, deoarece clasele şi laboratoarele au dotări cu aparatură de ultimă generație. Ceremonialul de început s-a desfășurat după un scenariul cunoscut cu intonarea Imnului de Stat și rugăciunile oficiate de preoții și predicatorii cultelor din oraș. Au luat apoi cuvântul reprezentanții poliției, a comitetelor de părinți și nu în ultimul rând Ioan Todoca șți Kajanto Pal, primarul și viceprimarul orașului. Cuvântul primarului s-a referit la preocuparea primăriei și a consiliului local pentru asigurarea unor spații moderne cu dotări corespunzătoare. Astfel, prin implementarea unor proiecte PNDL sau reabilitat și modernizat grădiniței cu program normal din str. Teiului (în valoare de 157.000 lei); a grădiniței cu program normal nr. 3 Peștiș (175.000 lei); s-a reabilitat și modernizat Școala primară nr. 1 Aleșd (286.077 lei);  Școala primară Pădurea Neagră (442.377 lei); corpul vechi de clădire a Liceului Teoretic „Constantin Șerban” (600.077 lei); creșa de cartier (154.830 lei). De asemenea în curs de finalizare a licitației se află un corp nou de clădire la „Constantin Șerban”. La Colegiul tehnic „Alexandru Roman” sunt în curs de implementare reabilitarea și modernizarea corpului vechi de clădire în valoare de 900.000 lei și a Grădiniței cu program prelungit în valoare de 2.145.210 lei. Total investiții în învățământul aleșdean: 7.8254.245 lei.

Din cuvântul d-nei prof. ing. Valeria Vasile, director al Colegiului am reținut alte două proiecte: eficientizarea și reabilitarea centralei termice și un proiect obținut prin sponsorizarea Holcim România – realizarea a două terenuri se sport, minifotbal cu gazon sintetic și un teren de tenis de câmp, volei, handbal și rugby – tag, cu tartan și nocturnă. Acestea se vor realiza pe parcursul acestui an. În cuvântul lor, directorii celor două licee, prof. Liliana Antonescu și prof. ing. Valeria Vasile, au subliniat importanța acestor investiții pentru creșterea calității în învățământ și obținerea performanței.

„Vă doresc dragi elevi să vi se împlinească toate visele, să aveți sănătate și putere de muncă, să vă bucurați de liniște și pace, să fiți colegi și prieteni, să respectați școala care vă asigură un învățământ modern și eficient, să confirmați speranțele și încrederea noastră și a familiilor voastre”, a transmis directoarea Valeria Vasile.