DECESE

 

 

* Universitatea din Oradea se desparte cu tristețe de unul dintre cei mai erudiți profesori universitari doctori de la Oradea, Profesor Emerit, doctor

AUREL BABEŞ,

reputat diabetolog, coordonator de doctorate în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică! Consiliul de Administrație UO, Rector, prof. univ. dr. univ. Constantin Bungău.

 

* Transmitem sincere condoleanțe familiei Babeș! ”Ruhe in frieden lieber LULU”. Fabrienne, Andrea și Claudiu. (3445)

 

* Suntem alături de familia îndurerată, Katalin, Vlad, și Vincent Babeș, acum, când se despart de cel care a fost

profesor doctor AUREL-PETRU BABEŞ

om de înaltă ținută morală și profesională, întemeietor de școală medicală, care ne-a onorat cu prietenia sa de-a lungul timpului. Să-i fie drumul lin spre lumină și amintirea binecuvântată. Mihaela și Marius Popoviciu. (3440)

 

* Cu adâncă durere și profund respect aducem un ultim omagiu distinsului

profesor dr. AUREL BABEŞ.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei! Fam. dr. Aron Diana. (3442)

 

* În aceste clipe grele, suntem alături de familie, la decesul celui care a fost

profesor doctor AUREL BABEŞ.

Dumnezeu să-l odihnească în liniște și pace. Sincere condoleanțe! Fam. dr. Adriana și Mircea Onaca. (3443)

 

* Aducem un ultim și pios omagiu mentorului, colegului

prof. dr. AUREL BABEŞ.

Transmitem simcerele noastre condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să-l odihnească! Fam. dr. Prună Camelia. (3444)

 

* Un ultim omagiu adus

prof. dr. PETRU AUREL BABEŞ.

Sincere condoleanţe familiei îndurerate! Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să mângâie sufletele celor rămaşi nemângâiaţi de tragica despărţire. Dr. Maghiar Florin. (3453)

 

* Un pios omagiu în memoria celui care a fost

prof. dr. PETRU AUREL BABEŞ.

Odihnească-se în pace! Sincere condoleanţe familiei îndoliate! Colectivul Secţiei Cardiologie, Spitalul Clinic Municipal „Gavril Curteanu” Oradea. (3452)

 

* Suntem alături de familia dr. Babeş Katalin, în aceste clipe grele pricinuite de trecerea la cele veşnice a distinsului nostru coleg

prof. dr. AUREL BABEŞ.

Sincere condoleanţe familiei îndoliate! Fam. prof. dr. Augustin Lenghel. (3455)

 

* Suntem alături de colegul nostru, Babeş Vincent, la durerea pricinuită de trecerea la cele veşnice a tatălui drag. Condoleanţe întregii familii! Colectivul clasei a XII-a D, clasă de elită în C.N. „Emanuil Gojdu”, profil matematică-fizică bilingv engleză, promoţia 2006 şi diriginta prof. Ecaterina Şchiop. (3454)

 

* Cu profund regret şi înaltă preţuire aducem un ultim omagiu celui care a fost

prof. dr. PETRU AUREL BABEŞ,

distins medic, coleg, şef de secţie, mentor şi profesionist desăvârşit, OM cu aleasă distincţie şi diplomaţie. Colectivul Secţiei Medicină Internă 2-Diabetologie. (3446)

 

* Cu durere în suflet şi recunoştinţă ne luăm rămas bun de la o Personalitate Aleasă şi Unică,

prof. dr. AUREL BABEŞ.

Condoleanţe familiei îndurerate! Luiza, Gigi, Anamaria şi Roxana Demian. (3447)

 

* Cu profundă tristeţe ne luăm rămas bun de la cel care a fost şeful, omul şi profesionistul

prof. dr. AUREL BABEŞ.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Camelia şi Sorin Manolea. (3448)

 

* Suntem alături de doamna dr. conferenţiar Babeş Katalin, la marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a soţului,

prof. dr. AUREL BABEŞ.

Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace! Colectivul Secţiei Clinica Neurologie a S.C.J.U.O. (3457)

 

* Cu compasiune şi durere în suflet suntem alături de colegul nostru, Tăuţan Radu, la trecerea la cele veşnice a tatălui său drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanţe! Colectivul şi conducerea Facultăţii de Protecţie a Mediului. (3450)

 

* Suntem alături de colegul nostru, Tăuţan Radu-Alin, în aceste momente triste, la despărţirea de tatăl său drag. Dumnezeu să-l aibă în pază! Colectivul Administrativ al Facultăţii de Protecţie a Mediului. (3451)

 

* Cu mult regret am aflat de trecerea la cele veşnice a fostului meu colaborator,

ec. ALEXANDRU CHIŞE.

Bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică, iar familiei îi transmit sincere condoleanţe! Fam. Andrei Vonea. (3456)

 

COMEMORĂRI

* Azi, 18 septembrie se împlinesc 6 luni de la moartea subită a dragului nostru,

ALEXANDRU DRIMBĂU,

în vârstă de 79 ani, lăsând un gol imens în sufletele noastre. Mereu îndurerați: soția Jeni, fiica Dana, ginerele Relu, nepoții Mara și Tudor. Nu te vom uita niciodată!