Cu câteva zile în urmă, s-au efectuat, pe albiile râurilor din zona de deal şi de munte a judeţului Bihor, mai multe controale de căte echipe din cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare (ITRSV) Oradea, împreună cu specialişti ai Comisariatului Judeţean Bihor al Gărzii Naţionale de Mediu şi ai Direcţiei "Apelor Crişuri"Oradea. Scopul unei asemenea acţiuni a fost de a se verifica dacă societăţile comerciale care exploatează material lemnos sau ocoalele silvice (cu activităţi similare în regie proprie) depozitează sau abandonează, în albiile râurilor, produse secundare rezultate din activitatea de exploatare sau chiar material emno. "Controalele au fost efectuate pe Valea Bistra şi afluenţi, dar şi pe văile Aleului, Galbena, Sibişelului, Brătcuţa, Iuga şi Briheni. Aici s-au descoperit o serie de neregului, urmarea fiind, a continuat dl. ing. Sever Şerbănescu, inspector şef al ITRSV Oradea, aplicarea unor amenzi contravenţionale - 8 la număr, însumând 2400 de RON. Sancţiunile s-au dat atât agenţilor economici, cât şi personalului silvic responsabil de gestionarea materialului lemnos". Ca o paranteză făcută de dl. Sever Şerbănescu, sancţiunile de natură pecuniară prevăzute de legislaţia actuală sunt, deocamdată, prea blânde faţă de asemenea abateri şi de efectul cestor abateri. De pildă, s-a descoperit material lemnos depozitat sau aruncat în albia râurilor (!), fapt are, în situaţia producerii unor ploi abundente în bazinetele hidrografice verificate, ar fi provocat viituri exterm de periculoase pentru localităţile situate pe albia inferioară a cursurile de ape respective. "Pe lângă amenzile date, cu ocazia controalelor efectuate, a precizat dl. ing. Sever Şerbănescu, vom lua şi măsuri administrative împotriva personalului silvic din cadrul ocoalelor silvice care, prin responsabilităţile ce le revin, ar trebui să verifice permanent cum se derulează activităţile de exploatare a materialului lemnos, pentru a se preîntâmpina producerea, blocarea, obturarea cursurilor de apă sau poluarea lor cu material lemnos rezidual". Faţă de cele constatate până acum, în urma controalelor efectuate, conducerea ITRSV Oradea face un apel, şi pe această cale, la cetăţenii care ştiu, care văd situaţii de natura celor relalate până acum să informeze urgent ITRSV Oradea pentru a se putea interveni în vederea degajării cursurilor de apă.