Uniunea Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV) îndeamnă fermierii să depună Declarația Unică până pe 16 iulie, pentru a beneficia de facilitatea fiscală prevăzută în lege, arată un comunicat transmis miercuri de asociație.

 

Potrivit UNCSV, membrii cooperativelor agricole (PF, PFA, II, IF) trebuie să facă următorii pași: depun Declaratia Unică în conformitate cu instrucțiunile de completare furnizate de ANAF și exemplului furnizat de UNCSV pentru sectorul vegetal, până pe 16 iulie 2018; depun declarație rectificativă în baza documentelor justificative, încadrându-se în termen conform modificărilor legislative care vor avea loc în perioada următoare (probabil până în martie 2019).

„Membri cooperatori (persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale) pot beneficia de facilitatea fiscală prevăzută la art. 76 alin. a^3) din Legea cooperatiei agricole, respectiv scutire de la plata impozitului pe norma de venit aferent activității agricole desfășurată, în măsura în care producția obținută este valorificată prin/către cooperativa agricolă și depun declarație rectificativă în termenul ce va fi stabilit”, arată comunicatul.

„Facilitatea fiscală a fost transpusă în Codul Fiscal la art. 107 alin. (9) în sensul reducerii normei de venit, urmând ca metodologia de calcul a reducerii normei de venit să fie stabilită prin intermediul unei Hotărâri de Guvern. În momentul de față, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se lucrează la textul acestei Hotărâri de Guvern, iar din discuțiile purtate cu reprezentanții celor două instituții înțelegem că Hotărârea nu va intra în vigoare în timp util, astfel încat facilitatea fiscală să poată fi operată de dumneavostră în declarația unică, până la 16 iulie 2018”, menționează UNCSV.

UNCSV le atrage atenția fermierilor că, pentru a beneficia de această facilitate și în anul 2018, se urmărește introducerea în Hotărârea de Guvern a posibilității de a depune o declarație unică rectificativă în interiorul termenului general de prescripție prevăzut la art. 110 din Codul de procedură fiscală.

„Mecanismul de reducere a normei de venit ce urmează a fi introdus prin intermediul Hotărârii de Guvern va presupune diminuarea normei de venit cu valoarea producției livrate către cooperativa agricolă ce urmează a fi determinată prin înmulțirea cantității de produse livrate către cooperativă cu un preț unitar publicat anual pentru fiecare tip de produs de către Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice”, spune UNCSV.

„De îndată ce vom avea publicată Hotărârea de Guvern vom reveni cu sprijin pentru completarea rectificativei și exemple concrete în acest sens”, anunță sursa citată.

UNCSV este persoană juridică de naționalitate română care reprezintă și apără interesele cooperativelor agricole din sectorul vegetal în relațiile cu administrația publică, autoritățile statului, alte persoane fizice sau juridice, publice ori private, organisme naționale și internaționale și cu asociații internaționale echivalente, pentru susținerea și promovarea principiilor cooperatiste, precum și de a asigura, prin cooperare, serviciile necesare menite să contribuie la dezvoltarea și modernizarea mijloacelor și metodelor de creștere a eficienței economice a membrilor și de specializare și concentrare a activității cooperativelor agricole ce activează în România.