Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina sa oficială Ghidul solicitantului pentru submăsura 17.1 - Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și plantelor.

Solicitanţii (persoane fizice/reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii: să fie persoane fizice sau juridice române; să acţioneze în nume propriu; să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare; să fie fermier activ; să încheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscurile prevăzute de prezenta sub-măsură și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract; să utilizeze terenuri agricole (cu excepția suprafețelor cultivate cu struguri pentru vin) și/sau să dețină, să crească sau să exploateze animale; să încheie contractul de asigurare pentru toate suprafețele cultivate cu același tip de cultură de la nivelul exploatației;

să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în orice etapă de acordare a sprijinului. Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 17.1, solicitantul sprijinului trebuie să „fermier activ” în anul pentru care solicită sprijinul pe submăsura 17.1. De asemenea, acesta trebuie să încheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscuri prevăzute de sub-măsură și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract. Fermierul are obligația de a prezenta la Cererea de finanțare dovada plății a cel puțin 50% din valoarea totală a primei de asigurare aferentă Contractului de asigurare care face obiectul Cererii de finanțare. Fermierul care solicită finanțare prin SM 17.1 în cadrul unei etape (culturi de primăvară/ culturi de toamnă) trebuie să încheie un contract de asigurare pe cultură/ plantație/ specie cu o singură societate de asigurare pentru cel puțin unul din riscurile eligibile. Printre riscurile eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare se numără: fenomene climatice nefavorabile (seceta, arșița, inundațiile, grindina, înghețul, ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă durată); furtuna, vijelia, uraganul sau tornada. De asemenea, alte riscuri vizează infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor. Conform prevederilor legale, producerea unui fenomen climatic nefavorabil sau a infestării cu organisme de carantină dăunătoare plantelor trebuie să fie recunoscute în mod oficial de către autoritățile competente din România. Totodată, solicitantul trebuie să utilizeze terenuri agricole (cu excepția suprafețelor cultivate cu struguri pentru vin) și/sau să dețină, să crească sau să exploateze animalele și să încheie contractul de asigurare pentru toate suprafețele cultivate cu același tip de cultură de la nivelul exploatației. În mod similar, această condiție se aplică și sectorului zootehnic, prin raportare la nivel de specie. Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri este de: 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier, în cazul fermelor mici cu dimensiunea economică până la 11.999 SO; sau 55% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier, în cazul fermelor cu dimensiunea economică mai mare sau egală cu 12.000 SO. Toate condițiile în baza cărora a fost aprobată Cererea de finanțare, devin obligatorii pentru acordarea sprijinului în cadrul Submăsurii 17.1. Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Agriculturii, în Calendarul indicativ al lansării liniilor de finanțare, submăsura 17.1 urmează să fie deschisă în primul trimestru al acestui an, deci cât de curând, iar alocarea propusă pentru prima sesiune de depunere a cererilor este de 42.797.487 de euro.