Oferite prin intermediul Submăsurilor 16.4 şi 16.4a, fondurile sunt menite să încurajeze cooperarea dintre actorii din sectorul agro-alimentar în scopul de a-şi comercializa produsele prin lanţurile scurte de aprovizionare.

Prin Submăsurile 16.4 si 16.4 a - Sprijin pentru cooperare orizontala şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol, fermierii care decid să coopereze pentru crearea unor lanţuri scurte de aprovizionare pot obţine un sprijin în valoare de maximum 100.000 de euro. Beneficiarii uneia dintre aceste două submăsuri pot utiliza suma aferentă sprijinului pentru o serie de cheltuieli. Este vorba, în primul rând, despre cheltuielile privind planurile, studiile şi marketingul, inclusiv analizele de piaţă care trebuie să respecte condiţiile specifice şi nu pot depăşi 10% din valoarea totală a sprijinului primit. Un alt tip de cheltuieli sunt cele legate de costurile de funcţionare ale cooperării care pot fi efectuate după semnarea contractului şi nu vor putea depăşi 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect. Aceste costuri pot cuprinde: cheltuieli de transport şi de subzistenţă ale coordonatorului şi partenerilor (diurna), onorarii ale personalului, cheltuieli legate de închirierea spaţiilor de desfăşurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere sediu, achiziţie echipamente IT etc. Pentru costurile de funcţionare a cooperarii intensitatea sprijinului este de 100%. De asemenea, fondurile pot fi utilizate şi pentru costuri directe ale produselor specifice/costuri de promovare: cheltuielile de promovare, inclusiv pagina web, broşuri, pliante, bannere, promovare plătită prin social media şi alte reţele de publicitate, radio şi televiziune, chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente, personalizare auto; cheltuieli de marketing legate de etichetarea şi ambalarea produsului, creare/achiziţionare marcă înregistrată, cheltuieli pentru protejarea mărcii înregistrate; investitii în construcţii aferente activitatii de productie, procesare si/comercializare; investiţii în echipamente, utilaje, mijloace de transport etc, respectiv cheltuieli privind costurile generale ale proiectului.

De precizat în încheiere că, pentru a fi eligibile, cheltuielile privind costurile generale ale proiectului vor trebui să respecte prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi prevederile impuse de PNDR 2014 - 2020 şi legislaţia în vigoare.