Ghidul solicitantului stabileşte condiţiile necesare pentru depunerea Cererii de Finanţare, a proiectului detaliat şi a documentelor anexă.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat Ghidul solicitantului pentru submăsurile 16.1 şi 16.1a - Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse şi procese în sectorul agricol şi pomicol, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR 2020). Reamintim că scopul principal al submăsurii este de a sprijini înființarea și funcționarea Grupurilor Operaționale (GO) în vederea realizării, în comun, a unui proiect de dezvoltare-inovare nou, prin care să se abordeze anumite probleme specifice și să se valorifice oportunitățile existente în sectoarele agricol, agro-alimentar și forestier. În ceea ce priveşte obiectivele submăsurilor 16.1 și 16.1a, acestea sunt următoarele: de a contribui la promovarea inovării și cooperării în sectorul agroalimentar, inclusiv în sectorul pomicol,  prin dezvoltarea de proiecte-pilot și de noi produse, practici și tehnologii; înființarea Grupurilor Operaționale în cadrul submăsurilor 16.1 și 16.1a va facilita cooperarea dintre fermieri, organismele de cercetare, universități, consultanți și alți actori relevanți din sectorul agroalimentar, pentru creșterea gradului de inovare din aceste sectoare și adaptarea rezultatelor cercetării la nevoile sectoriale.

Versiunea nouă a Ghidului publicat de AFIR este valabilă pentru etapa a doua a sesiunii de depunere. Potrivit oficialilor instituţiei, pentru submăsurile 16.1 şi 16.1.a există o abordare în două etape, conform precizărilor din fişa măsurii, anexată ghidului. Astfel, după selectarea Cererilor de exprimare a interesului depuse în etapa I, în cea de-a doua etapă, care urmează să  fie deschisă în perioada următoare, va avea loc depunerea, evaluarea şi selecţia Cererii de Finanţare şi a proiectului detaliat al grupului operaţional, în contextul în care a fost selectat în etapa I şi invitat pentru depunere în etapa a II-a. Concret, Ghidul solicitantului stabileşte condiţiile necesare pentru depunerea Cererii de Finanţare, a proiectului detaliat şi a documentelor anexă şi conţine, totodată, informaţii esenţiale privind elaborarea proiectului complet care trebuie depus în etapa a II-a de evaluare. Cererile de Finanţare vor fi depuse în vederea selecţiei de către parteneriatele care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate specifice şi care au fost selectate în etapa anterioară de evaluare. Potrivit comunicatului AFIR, proiectul final, ce cuprinde inclusiv lista cheltuielilor eligibile detaliate, se va depune în maxim patru luni de la data publicării raportului de selecţie final aferent etapei I, afişat pe site-ul AFIR, iar valoarea sprijinului nerambursabil solicitat în etapa II nu trebuie să depăşească valoarea indicativă din Cererea de exprimare a interesului (CEI). De precizat, în închiere, că depunerea cererilor de finanţare şi a tuturor documentelor anexate, aferente etapei a II-a se realizează online pe pagina de internet a Agenţiei, www.afir.info.