Prevederile Regulamentului 1012 sunt implementate în România de către Agenția Națională de Zootehnie (ANZ) şi, de respectarea acestui regulament european, va depinde de acum încolo sprijinul cuplat, subvenția europeană cu cea mai mare valoare din zootehnie.

Agenția Națională de Zootehnie informează crescătorii de animale că, începând cu luna noiembrie, a intrat în vigoare Regulamentul european 1012/2016 privind condiţiile zootehnice şi genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducţie de rasă pură, a porcilor de reproducţie hibrizi şi a materialului germinativ provenit de la acestea. Acest regulament prevede și obligații pentru fermieri, în special pentru cei care vor să beneficieze de sprijinul cuplat. Una dintre criteriile obligatorii pentru acordarea acestei subvenții este înscrierea animalelor în registrele genealogice ale raselor repective și deținerea certificatelor de origine pentru animalele eligibile la plată. Agenția Națională pentru Zootehnie este autoritatea competentă responsabilă cu efectuarea controalelor oficiale pentru verificarea conformității operatorilor cu normele prevăzute în Regulamentul 1012/2016. Pentru verificarea conformității normelor prevăzute de Regulament, Agenția Națională pentru Zootehnie a realizat, până la data de 1 noiembrie 2018, evaluarea asociațiilor de crescători de animale acreditate pentru efectuarea controlului oficial al producției și pentru conducerea Registrelor Genealogice. Regulamentul 1012/2016 stabileşte: normele zootehnice şi genealogice privind comerţul cu animale de reproducţie şi cu materialul germinativ provenit de la acestea şi introducerea lor în Uniune;  normele privind recunoaşterea societăţilor de ameliorare şi a exploatațiilor de ameliorare şi privind aprobarea programelor lor de ameliorare; drepturile şi obligaţiile crescătorilor, ale societăţilor de ameliorare şi ale exploataţiilor de ameliorare; normele privind înscrierea animalelor de reproducţie în registrele zootehnice şi privind acceptarea pentru reproducţie a animalelor de reproducţie şi a materialului germinativ provenit de la acestea; normele privind testarea performanţelor şi evaluarea genetică a animalelor de reproducţie; norme privind eliberarea de certificate zootehnice pentru animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea; normele privind efectuarea de controale oficiale, şi în special cele asupra societăţilor de ameliorare şi a exploataţiilor de ameliorare, şi norme privind desfăşurarea altor activităţi oficiale; normele privind asistenţa administrativă şi cooperarea privind asigurarea respectării legislaţiei de către statele membre. De precizat că printre reglementarile Regulamentului 1012/2016 se numără: recunoaşterea societăţilor de ameliorare şi a exploataţiilor de ameliorare şi aprobarea programelor de ameliorare; drepturile şi obligaţiile crescătorilor, ale societăţilor de ameliorare şi ale exploataţiilor de ameliorare; înscrierea animalelor de reproducţie în registre genealogice şi zootehnice şi acceptarea pentru reproducţie; testarea performanţelor şi evaluarea genetică; centrele de referinţă ale Uniunii Europene; certificate zootehnice; introducerea în Uniune a animalelor de reproducţie şi a materialului germinativ provenit de la acestea; controale oficiale şi alte activităţi oficiale, asistenţă administrativă, cooperare şi asigurarea respectării legislaţiei de către statele membre.