Măsurile prevăzute în Programul naţional apicol  2020-2022 sunt monitorizate şi gestionate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), iar controlul la faţa locului se realizează de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie (ANZ).

Legat de combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, pentru achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, atât pentru apicultura convenţională, cât şi pentru apicultura ecologică, condiţiile sunt următoarele: apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii; medicamentele și suplimentele nutritive achiziționate trebuie să fie autorizate prin procedură naţională sau proceduri comunitare de către ICPBMV sau prin procedura centralizată de către Agenţia Europeană a Medicamentelor "EMA"; medicamentele folosite în apicultura ecologică trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul; medicamentele pentru tratarea varoozei se achiziţionează obligatoriu pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor.

Potrivit legislaţiei în vigoare, prin Programul Apicol 2020-2022 se decontează maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea varoozei și maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea nosemozei, în limita cantităților/dozelor menționate în prospectul acestora pentru un stup cu familie de albine, până la unități întregi în funcție de forma de prezentare.

Cheltuielile eligibile, în cazul apiculturii convenţionale, sunt următoarele: preţul fără TVA al medicamentelor și suplimentelor nutritive achiziționate pînă la data depunerii cererii de plată inclusiv, de la furnizori autorizați sanitar-veterinar de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), pentru comercializare, conform legislaţiei în domeniu utilizate pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor, conform adeverinţei eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor; preţul fără TVA al medicamentelor și suplimentelor nutritive biostimulatorilor şi suplimentelor nutritive achiziţionate înainte până la depunerii cererii de plată de la furnizori autorizaţi sanitar - veterinar de către ANSVSA, pentru comercializare, conform legislaţiei în domeniu utilizate pentru tratarea nosemozei pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor, conform adeverinţei eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor.

În cazul apiculturii ecologice: preţul fără TVA al medicamentelor și suplimentelor nutritive achiziționate până la data depunerii cererii de plată, inclusiv, de la furnizori autorizaţi sanitar-veterinar de către ANSVSA pentru comercializare, conform legislaţiei în domeniu utilizate pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor, conform adeverinţei eliberate de Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ) din care să reiasă numărul familiilor deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor; preţul fără TVA al medicamentelor și suplimentelor nutritive achiziționate până la data depunerii cererii de plată, inclusiv, de la furnizori autorizaţi sanitar – veterinar de către ANSVSA, pentru comercializare, conform legislaţiei în domeniu utilizate pentru tratarea nosemozei, conform adeverinţei eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor. Suma solicitată pentru anul 2020 este de 3.400.000 € /2 = 1.700.000 euro din fonduri UE şi 1.700.000 euro RO, din bugetul de stat al României; suma solicitată pentru anul 2021 – 3.500.000 € / 2 = 1.755.000 euro UE şi 1.750.000 euro RO; suma solicitată pentru anul 2022 – 3.550.000 € / 2 = 1.775.000 euro UE şi 1.775.000 euro RO.