Raportarea se face prin intermediul Formularului 201, în caz de nedepunere contribuabilii riscând să fie sancționați cu până la 500 de lei.

Potrivit articolului 130 al Codului fiscal, contribuabilii care au obținut venituri în străinătate în anul 2016 sunt obligați să le declare la unitățile Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) până la data de 25 mai 2017.  Raportarea se face cu ajutorul Formularului 201 și este pentru impozitarea în România a banilor obținuți în alte țări. Astfel, vizate sunt, în principal, persoanele fizice care stau în România și au obținut venituri în străinătate și persoanele fizice care stau în străinătate, obțin venituri acolo și vin des în România. Concret, depunerea „Declarației privind veniturile realizate din străinătate” trebuie să fie făcută de: persoanele fizice rezidente române, care au domiciliul în România, pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României; persoanele fizice nerezidente al căror centru al intereselor vitale este amplasat în România (cu alte cuvinte, în România este locul de care relațiile personale și economice ale persoanei în cauză sunt mai apropiate); persoanele fizice nerezidente prezente în România pentru o perioadă sau mai multe ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic 2016. Formularul 201  - „Declarația privind veniturile realizate din străinătate”, este reglementat de Ordinul ANAF nr. 3.695/2016, act normativ care detaliază ce fel de venituri obținute în străinătate trebuie să declare românii până spre sfârșitul lunii mai 2017. Veniturile realizate în străinătate, ce sunt supuse impozitării în România, sunt, în principal, următoarele: din profesii liberale; din activități de producție, comerț și prestări de servicii; din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală (adică drepturi de autor); din cedarea folosinței bunurilor (adică închirierea terenurilor, caselor, mașinilor etc.); din activități agricole, piscicultură și silvicultură; cele sub formă de dividende și dobânzi; din premii;    din jocuri de noroc; din pensii. Veniturile salariale obținute în străinătate și plătite de un angajator din statul respectiv (adică nerezident în România) nu se impozitează în România, astfel că nu se impune declararea lor prin intermediul Formularului 201.

„Declarația privind veniturile realizate din străinătate” trebuie completată în două exemplare, din care originalul trebuie depus la unitatea fiscală competentă în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal declarantul, iar copia este păstrată de cel din urmă. Formularul 201, în format tipărit, se depune fie direct la registratura Fiscului, fie prin poștă – cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie online, urmând ca ulterior Fiscul să emită și comunice persoanelor fizice o decizie de impunere prin care este stabilită suma ce trebuie plătită ca impozit pe veniturile din străinătate în anul 2016. Documentul va conține toate informațiile necesare efectuării plății. Potrivit prevederilor legale,  data depunerii declarației 201 este considerată data înregistrării acesteia la Fisc sau data depunerii la poștă. Important! Nedepunerea la termen a formularului 201 este considerată, potrivit Codului de procedură fiscală, contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 și 500 de lei.