Scopul verificărilor este acela de a permite contribuabililor luarea de măsuri pentru depunerea tuturor declarațiilor la termenele legale, precum și a celor nedepuse sau a celor rectificative, după caz, și totodată ca, în situația unui eventual control, să aibă timp să pregătească documentele contabile și fiscale necesare efectuării acestuia.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că, începând cu luna aprilie, va demara controale, inclusiv la instituții din domeniul financiar-bancar, cu scopul verificării legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității stabilirii bazelor de impozitare pentru taxa pe valoarea adăugată și în special a impozitul pe profit aferent anului 2016. Potrivit unui comunicat al instituției, acțiunile de control fiscal urmează să se facă exclusiv în raport de rezultatele obținute în urma unei ample analize de risc.”În eventualitatea în care, ca urmare a analizei, vor fi constatate neconcordanțe între datele raportate de contribuabili și cele deținute de administrația fiscală, contribuabilii încadrați în categoria de risc fiscal mare vor face în viitorul imediat obiectul unor controale fiscale” - mai precizează ANAF. În spiritul transparenței, ANAF informează contribuabilii că au obligația de a declara toate achizițiile și vânzările și de a  deduce, atât în scopul impozitului pe profit, cât și al TVA, numai acele sume aferente tranzacțiilor la care au dreptul conform normelor legale. Scopul acţiunilor care vor fi demarate este acela de a permite contribuabililor luarea de măsuri pentru depunerea tuturor declarațiilor la termenele legale, precum și a celor nedepuse sau a celor rectificative, după caz, și totodată ca, în situația unui eventual control, să aibă timp să pregătească documentele contabile și fiscale necesare efectuării acestuia. Astfel, începând cu luna aprilie, vor fi inițiate acțiuni de control fiscal dedicate verificării legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității stabilirii bazelor de impozitare pentru taxa pe valoarea adăugată și în special a impozitul pe profit aferent anului 2016, pentru toate categoriile de contribuabili mari, mijlocii și mici, din toate domeniile de activitate economică, inclusiv cel financiar-bancar, pentru care termenul de depunere a Declarației 101 privind impozitul pe profit datorat pe anul 2016, este data de 27 martie 2017.

Reamintim că, la începutul săptămânii, în urma unei întâlniri cu reprezentanții MFP și ANAF, oficialii au decisă de către oficiali adoptarea mai multor măsuri pentru creșterea gradului de colectare a taxelor și impozitelor, dar și pentru îmbunătățirea relației dintre Fisc și contribuabili.