Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a fost publicat pe site-ul instituţiei un proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului nr.631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare.

Potrivit Referatului de aprobare a actului normativ, prin prevederile art.317 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt stabilite reguli specifice pentru înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu sunt înregistrate normal în scopuri de TVA și nici nu au această obligație, dar care efectuează achiziții intracomunitare taxabile în România sau care prestează/primesc servicii intracomunitare, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei. Astfel de reguli specifice sunt prevăzute și pentru persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agricultori și care efectuează livrări intracomunitare de bunuri. Potrivit art.317 alin.(11) din Codul fiscal, pentru persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform acestor reguli specifice este aplicabilă, în mod corespunzător, atât prevederea potrivit căreia, la data declarării în inactivitate fiscală se anulează înregistrarea în scopuri de TVA, cât și prevederea potrivit căreia, dacă încetează situația care a condus la anulare, persoanele impozabile pot solicita reînregistrarea în scopuri de TVA (art.316 alin.(12) lit.a) din Codul fiscal). În aceste condiții, persoanele care au fost înregistrate în scopuri de TVA pot solicita, după reactivare, reînregistrarea în scopuri de TVA. Fiscul atribuie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit inițial, anterior anulării înregistrării în scopuri de TVA. Astfel, avându-se în vedere aspectele menționate, reprezentanții ANAF precizează că este necesară: extinderea Formularului de declarație (091) - Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091), utilizat pentru înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA, conform art.317 din Codul fiscal; aprobarea unui model de decizie prin care unitatea fiscală să aprobe reînregistrarea în scopuri de TVA, după reactivare. De asemenea, potrivit art.322 alin.(8) teza a II-a din Codul fiscal, persoana impozabilă care utilizează luna, ca perioadă fiscală, întrucât a efectuat achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România, dacă în cursul anului următor nu mai efectuează nicio achiziție intracomunitară de bunuri, revine la trimestrul calendaristic. În acest scop, persoana impozabilă trebuie să depună la Fiscul competent declarația de mențiuni - Formularul (094) - Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent.

Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr.631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/ anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, Referatul de aprobare și Anexele pot fi consultate pe site-ul ANAF, la secțiunea Transparență decizională.