Proiectul de lege stipulează faptul că persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente vor avea obligaţia de a se înscrie în Spaţiul Virtual Privat (SPV), indiferent de veniturile pe care le câştigă în calitate de profesionişti.

Potrivit celor mai recente date incluse într-un proiect de lege de modificare a Codului fiscal, o anumită categorie a contribuabililor din România va trebui să se înscrie în Spaţiul Virtual Privat (SPV). "Contribuabilii pentru care se adoptă obligativitatea înrolării în SPV sunt persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoanele fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent într-una din formele prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare", prevede iniţiativa legislativă. Aşa cum se precizează în Nota de fundamentare "obligativitatea înrolării în SPV revine persoanelor fizice care desfăşoara activităţi economice sau exercită profesii libere doar cu privire la îndeplinirea obligaţiilor sau exercitarea drepturilor ca urmare a exercitării profesiei, respectiv pe codul de înregistrare fiscală". Conform prevederilor legale în vigoare, profesioniştii au obligaţia de a se înscrie în SPV doar dacă veniturile lor cumulate depăşesc anual pragul de 12 salarii minime pe economie. “În contextul actual al pandemiei, pentru evitarea contactului fizic între persoane, se impune necesitatea comunicării prin mijloace electronice cu contribuabilii, astfel încât se propune completarea dispoziţiilor art. 79 din Codul de procedură fiscală în scopul reglementării obligativităţii înrolării  în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finantelor/ANAF, respectiv în SPV”, se arată în respectivul proiect de lege. Potrivit Notei de fundamentare a iniţiativei legislative, la data de 15 iulie 2021 erau înregistrate în SPV un număr de 533.711 persoane juridice, din care 528.952 cu obligaţii de declarare în vectorul fiscal dintr-un număr total de 1.554.688 persoane juridic care ar trebui să se înregistreze în SPV. De asemenea, un număr de  35.474 persoane fizice care au cod de identificare fiscală sunt înregistrate în SPV, dintr-un număr total de 632.309 de persoane fizice care au cod de identificare fiscală şi care ar trebui să se înregistreze în SPV. Reamintim că Spaţiul Privat Virtual (SPV) este un serviciu gratuit, accesibil permanent, care oferă o serie de beneficii utilizatorilor săi, cum ar fi: informaţii cu privire la obligaţiile fiscale; posibilitatea de a primi acte administrativ fiscale şi alte documente; informaţii cu privire la contribuţiile sociale; acces şi la alte servicii electronice oferite de SPV.