Prin OANAF nr. 3201/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 61/23 ianuarie 2019 a fost aprobata Procedura de regularizare a obligaţiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrarii formei unei activităţi de către Fisc, respectiv formularele utilizate în acest sens.

Astfel, în cazul reconsiderării unei tranzacţii pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice şi care a fost reîncadrată ca activitate independentă de către cFisc, situaţie în care se va emite decizia de impunere prin care se stabileşte în sarcina contribuabilului verificat obligaţii fiscale suplimentare aferente venitului din activităţi independente. Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, reţinut contribuabilului de către notarul public înainte de autentificarea actelor de vânzare-cumpărare, constituie plata anticipată în contul impozitului pe venitul din activităţi independente datorat de contribuabil ca urmare a reconsiderării tranzacţiei sale. În cazul reconsiderării unei tranzacţii pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice şi care a fost reincadrată ca activitate independentă, ca urmare a declarării de către contribuabil a veniturilor obţinute din activităţi independente, sumele stabilite, respectiv impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal reţinut de notar şi impozitul pe veniturile din activităţi independente stabilit contribuabilului prin decizia de impunere anuală, ca urmare a declarării de către contribuabil a veniturilor obţinute din activităţi independente se regularizează la cererea contribuabilului. Contribuabilii care depun declaraţia cuprinzând veniturile obţinute din activitate independentă pot solicita regularizarea obligaţiilor fiscale ca urmare a reconsiderării unei tranzacţii, printr-o cerere, în baza careia, precum şi a deciziei de impunere anuală aferentă perioadei în care s-a efectuat tranzacţia, Fiscul va iniţia o actiune de control inopinat, având ca obiect verificarea datelor din declaraţia contribuabilului, precum şi evaluarea riscului fiscal. De asemenea, în cazul reîncadrării formei unei activităţi din activitate independentă în activitate dependentă, sumele stabilite se regularizează cu sumele reprezentând obligaţiile fiscale plătite de către contribuabil/plătitor anterior reîncadrării activităţii.  Impozitul pe venitul din activităţi independente şi contribuţiile sociale obligatorii achitate de contribuabilul persoană fizică, anterior reîncadrării formei activităţii sale, constituie plata anticipată în contul impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi a contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii datorate de acesta. Impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi contribuţiile de asigurări sociale obligatorii datorate de contribuabil se regularizează cu impozitul pe venitul din activităţi independente şi contribuţiile de asigurări sociale obligatorii achitate de acesta. De precizat că această procedură se aplică şi în situaţia în care contribuabilul pentru care trebuie reîncadrata forma unei activităţi este persoană juridică.