Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a demarat controalele specifice perioadei premergătoare Sărbătorilor Pascale, acestea urmărind respectarea condiţiilor de siguranţă alimentară în pieţele agroalimentare, unităţile de tăiere, procesare, depozitare, comercializare şi unităţile de alimentaţie publică.

Potrivit unui comunicat al ANSVSA, Direcţiile judeţene ale Autorităţii au stabilit un program de lucru pentru perioada 1 aprilie - 1 mai 2019, în baza căruia medicii veterinari vor efectua controale şi verificări ale modului în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare. De asemenea, pe tot parcursul lunii aprilie este asigurată permanenţa la nivelul DSVSA judeţene, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică. La sediul acestora vor fi afişate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul siguranţei alimentelor. Toate aceste informaţii vor fi postate şi pe site-ul fiecărei DSVSA judeţene, precizează Autoritatea. De asemenea, ANSVSA anunţă că este monitorizată permanent circulaţia pe teritoriul naţional a ovinelor şi caprinelor destinate sacrificării, respectiv a întregului traseu de la ferme sau exploataţii de origine către abatoare autorizate sanitar veterinar. "În toate pieţele agroalimentare şi în alte locuri special amenajate în care va fi valorificată carnea şi celelalte produse de origine animală, este asigurat necesarul de personal sanitar veterinar şi permanenţa acestuia, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică. Pentru eficientizarea acestor acţiuni, medicii veterinari vor solicita, ori de câte ori consideră necesar, sprijinul altor autorităţi competente judeţene sau locale (Primării, Consilii Judeţene, Instituţii ale Prefectului, ANAF, ANPC, MS etc), în vederea organizării unor acţiuni comune de inspecţie şi control, în limita competenţelor stabilite prin legislaţia în vigoare şi în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu alte autorităţi", se menţionează în comunicat.

Acţiunile de control ale inspectorilor veterinari vor avea în vedere modul în care sunt respectate cerinţele în ceea ce priveşte starea de sănătate a animalelor sacrificate şi a regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului, abatorizării sau tăierii, etc. Transportul mieilor pentru tăiere trebuie să fie efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar şi însoţit de certificate sanitare veterinare, care să ateste sănătatea acestora, precum şi de documente privind informaţiile lanţului alimentar, conform modelului stabilit de ANSVSA. "Sacrificarea mieilor se realizează în unităţi de abatorizare autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare pentru sacrificarea de ovine, publicate pe site-ul ANSVSA. În cazuri excepţionale, sacrificarea mieilor poate fi realizată şi în spaţii amenajate temporar, organizate în condiţiile legii în care să se asigure supravegherea sanitară veterinară şi în care sunt respectate condiţiile prevăzute de legislaţie. Spaţiile amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor trebuie să fie situate în zone în care nu au fost impuse restricţii din motive de sănătate a animalelor", precizează reprezentanţii ANSVSA. Activitatea de sacrificare a mieilor în spaţii amenajate temporar se realizează numai în perioada 15 - 28 aprilie 2019, între orele 7.00 – 17.00. În ceea ce priveşte carnea de miel, inspectorii veterinari atrag atenţia că loturile de carne de miel trebuie livrate din abatoare însoţite de certificat sanitar veterinar. Carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar se poate obţine numai la cererea directă a consumatorilor şi numai după efectuarea examenului ante şi post mortem, neputând fi livrată în vederea comercializării către alte unităţi din domeniul alimentar înregistrate/autorizate sanitar veterinar. "Marcarea cărnii de miel, rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar, se realizează cu o marcă de sănătate de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul căreia este înscris indicativul judeţului urmat de codul numeric acordat de DSVSA judeţeană", atrag atenţia reprezentanţii ANSVSA.

În cazul în care inspectorii vor constata că nu sunt respectate condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în funcţie de gravitatea abaterilor constatate medicii veterinari vor suspenda activitatea unităţii respective până la remedierea tuturor deficienţelor, vor aplica sancţiuni, sau vor confisca produsele alimentare care pot constitui un pericol pentru sănătatea cetăţenilor.