Potrivit anunţului făcut de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pe pagina sa oficială, fermierii pot beneficia în acest an de sprijin financiar din fonduri europene cu condiţia respectării normelor de ecocondiţionalitate.

Normele de ecocondiţionalitate, definite în anexa la Ordinul MADR nr. 352/636/54/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se referă la cerinţele legale în materie de gestionare (SMR), dar şi standardele privind Bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC), grupate pe următoarele domenii: mediu, schimbări climatice, bune condiţii agricole ale terenurilor; sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor; bunăstarea animalelor. Concret, la capitolul apă, se impune respectarea normelor privind SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole şi GAEC 1 - Crearea/menţinerea benzilor tampon (fâşiilor de protecţie) în vecinătatea apelor de suprafaţă. Totodată, se menţin fâşiile de protecţie existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă stabilite în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu. Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie este de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă. În cazul în care pe terenul agricol situat în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă nu există fâşii de protecţie, fermierul are obligaţia înfiinţării şi menţinerii acestor fâşii, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. În ceea ce priveşte: GAEC 2 - Respectarea procedurilor de autorizare, în cazul utilizării apei pentru irigaţii în agricultură, trebuie respectate prevederile legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură; GAEC 3 - Protecţia apelor subterane împotriva poluării cu substanţe periculoase enumerate în anexa la Directiva 80/68/CEE în versiunea acesteia aflată în vigoare în ultima zi a valabilităţii sale. Este interzisă evacuarea directă în apele subterane a substanțelor periculoase enumerate în Lista I şi Lista II din anexa la Directiva 80/68/CEE în versiunea aflată în vigoare în ultima zi a valabilităţii sale, care sunt utilizate în agricultură și se iau măsuri de prevenire a poluării apelor subterane prin evacuarea indirectă a substanţelor periculoase utilizate în agricultură. Legat de aspectul: Sol şi stoc de carbon: GAEC 4 - Acoperirea minimă a solului - Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei; GAEC 5 - Gestionarea minimă a terenului care să reflecte condiţiile locale specifice pentru limitarea eroziunii. Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel. Trebuie, de asemenea, menţinute terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007; GAEC 6 - Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a incendia miriştile arabile. Potrivit legii, floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv. Totodată, este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente. Orice fermier care solicită sprijin financiar din fonduri europene şi naţionale trebuie să respecte aceste norme pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor - inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producţiei.