Potrivit anunţului făcut de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pe pagina sa oficială, fermierii pot beneficia în acest an de sprijin financiar din fonduri europene cu condiţia respectării normelor de ecocondiţionalitate.

Astfel, în ceea ce priveşte aspectul Peisaj, nivelul minim de întreţinere - GAEC 7 - trebuie obligatoriu menţinute particularităţile peisajelor, incluzând arborii în aliniament, în grup sau izolaţi și terasele existente pe terenul agricol, inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii şi a arborilor în perioada de reproducere şi creştere a păsărilor sălbatice, luând măsuri pentru evitarea instalării și extinderii speciilor de plante invazive pe terenul agricol. În domeniul sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor, aspectul: Siguranţa alimentară – respectarea SMR 4 - Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul siguranţei produselor alimentare, respectiv SMR 5 - Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în creşterea animalelor. Referitor la identificarea şi înregistrarea animalelor, este necesară respectarea: SMR 6 - Identificarea şi înregistrarea suinelor; SMR 7 - Identificarea şi înregistrarea bovinelor; SMR 8 - Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovină şi caprină. De asemenea, aspectul: Bolile animalelor:- SMR 9 - Prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST). Potrivit prevederilor legale, trebuie respectat şi SMR 10 - Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor.

Totodată, în ceea ce priveşte domeniul Bunăstarea animalelor: SMR 11 - Norme minime privind protecţia viţeilor; SMR 12 - Norme minime de protecţie a porcinelor; SMR 13 - Protecţia animalelor de fermă. Reamintim că orice fermier care solicită sprijin financiar din fonduri europene şi naţionale trebuie să respecte aceste norme pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor (inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producţiei). Reamintim că Normele de ecocondiţionalitate, definite în anexa la Ordinul MADR nr. 352/636/54/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se referă la cerinţele legale în materie de gestionare (SMR), dar şi standardele privind Bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC), grupate pe următoarele domenii: mediu, schimbări climatice, bune condiţii agricole ale terenurilor; sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor; bunăstarea animalelor.