Potrivit calendarului fiscal stabilit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în această lună, mai sunt două termene pe care contribuabilii au obligaţia de a le respecta.

Astfel, marţi, 30 iulie, trebuie depusă Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) - Formular 394. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei pentru operatiuni impozabile în România. Totodată, mai sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România care realizează, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile. Miercuri, 31 iulie, este termen la depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - Declaraţia unică. Sunt vizate: persoanele fizice care realizează, individual sau într-o forma de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii; persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Declaratia se depune de către persoanele fizice pentru: declararea veniturilor realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2018; declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019;  declararea venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2019.

Tot aceeaşi dată repretzintă termen şi la depunerea Cererii privind destinaţia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii - Formular 230. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor şi/sau venituri din pensii din România, în următoarele situaţii, după caz: dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi/sau veniturile din pensii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult; sau dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii; sau dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi/sau veniturile din pensii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii. Formularul se depune şi de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi/sau pensii din străinătate, impozabile în Romania, conform legii. În fine, până la data de 31 iulie, mai trebuie depusă şi Cererea de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal - Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi beneficiarii scutirilor de accize (institutii, organizaţii).