Printr-un Comunicat oficial, Guvernul a transmis precizări privind noile modificări ale Codului fiscal în ceea ce priveşte impozitul pentru IMM-uri, impozitul pe venit şi, respectiv, contribuţiile sociale.

Astfel, în domeniul impozitarii societăţilor, Ordonanţa de Urgenţă revizuieşte sistemul de impunere a microintreprinderilor, astfel încât vor beneficia de impozit de 1%  pe veniturile realizate şi IMM-urile care realizează venituri de la 500.000 euro la 1.000.000 euro şi care, în prezent, plătesc impozit de 16% pe profit. De asemenea, a fost eliminată condiţia privind realizarea de venituri din consultanţă şi management, fiind incluse în acest sistem şi persoanele juridice care nu intrau sub incidenţa acestui impozit (persoanele juridice din domeniul asigurărilor, pieţei de capital, din domeniul bancar, al jocurilor de noroc şi din domeniul extracţiei resurselor naturale). Legat de contribuţiile sociale obligatorii, modificările vizează atât  reducerea cotelor cumulate ale contribuţiilor sociale obligatorii - per total cu 2 puncte procentuale - de la 39,25% la 37,25%, cât şi reducerea numărului contribuţiilor sociale de la 9 (angajat şi angajator), la 3 - după cum urmează: contribuţia de asigurări sociale (CAS), plătită pentru salariat; contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), plătită pentru salariat; contribuţia asiguratorie pentru muncă, suportată de angajator. De asemenea, potrivit noilor prevederi legale, a fost stabilit transferul sarcinii fiscale a obligaţiilor privind contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator la angajat  în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor. Astfel, CAS şi CASS se datorează de către persoanele fizice, respectiv de către angajaţi, inclusiv în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, pentru care CAS şi CASS datorate nu pot fi mai mici decât nivelul contribuţiilor sociale aferente salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează acestea, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din luna în care contractul a fost activ. Totodată, a fost stabilită o cotă suplimentară de CAS (de 4%, respectiv 8%) pentru condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă definite potrivit legii. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) este în cotă de 10%, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal. Actul normativ prevede şi modificarea modului de stabilire a CAS şi a CASS pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente (consultanţi, experţi contabili, medici, persoane fizice autorizate, avocaţi (numai CASS), notari (numai CASS) sau alte categorii de venituri care nu vor mai datora contribuţiile sociale asupra venitului realizat, baza de calcul fiind venitul ales care, în cazul CAS, va fi cel puţin egal cu salariul minim brut pe ţară, iar baza de calcul a CASS va fi salariul minim brut pe ţară. Alte modificări stabilite prin OUG vizează: introducerea Contribuţiei asiguratorie pentru muncă - în cota de 2,25% datorată de angajatori; reducerea cotei de impozitare de la 16% la 10%; majorarea nivelului venitului lunar brut în funcţie de care se acordă deducerea personală, după cum urmează: de la 1.500 lei (în prezent) la 1950 lei - limită până la care deducerile se acordă în sumă fixă, în funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinere; de la 3.000 lei (în prezent) la 3.600 lei - limita maximă până la care deducerile se acordă în mod degresiv. Pentru salariaţii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acordă deduceri personale. Reamintim, în încheiere, că Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial, la două zile după adoptarea în Guvern.