Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de restructurare a modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces  și de adaptare a infrastructurii de acces la noua structură agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală -  Autoritatea de Management a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, a anunţat deschiderea unei noi sesiuni de primire proiecte prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru Submăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – componenta infrastructura de irigaţii, în data de 28 ianuarie 2019. În cadrul sesiunii aferentă Submăsurii 4.3, suma disponibilă pentru selecţia proiectelor va fi de 200 milioane euro, depunerea urmând a se face la nivel naţional. Alocarea publică a Submăsurii este de 441 milioane euro, până în prezent fiind lansate 2 sesiuni de depunere proiecte la nivel naţional cu o alocare de 368 milioane euro şi una la nivelul zonei ITI Delta Dunării cu o alocare de 7 milioane Euro. În cadrul sesiunilor deja lansate au fost depuse 233 proiecte, fiind selectate 199 proiecte în valoare de 195,8 milioane euro şi contractate - 192 proiecte în valoare de 187,2 milioane euro.

Beneficiarii eligibili în cadrul sesiunii sunt organizaţiile/federaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii (OUAI/FOUAI) înfiinţate în conformitate cu legislaţia în vigoare, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole. Sunt finanţate proiectele a căror valoare maximă eligibilă este de un milion Euro/proiect şi care vizează modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, respectiv modernizarea sistemelor de irigaţii aferente staţiilor de punere sub presiune, inclusiv a clădirilor aferente acestora, precum şi racordarea la utilităţi, sistemele de contorizare a apei, inclusiv construcţia/modernizarea bazinelor de colectare şi stocare a apei de irigat. OUAI/FOUAI vor putea primi finanţare pentru achiziţia de echipamente de irigat în limita a maximum 30% din valoarea totală eligibilă a proiectului. De precizat că informațiile necesare depunerii proiectelor se regăsesc în Ghidul solicitantului aferent Submăsurii 4.3 - componenta infrastructură de irigații, publicat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (AFIR).