-Prin Programul "Rabla pentru electrocasnice", ediţia 2019, se finanţează maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase, aparate de aer condiţionat, frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare şi televizoare.

Conform unei informări a reprezentanţilor Ministerului Mediului, luni, 15 iulie, va începe a treia sesiunea de înscriere în programul "Rabla pentru electrocasnice", ediţia 2019, în cadrul căruia vor fi puse la dispoziţie voucherele care au fost rezervate, dar nu au fost folosite în ceea cde-a doua sesiune. Programul “Rabla pentru electrocasnice” se adresează consumatorilor din România, pentru: informarea publicului şi implicarea lui în problematica actuală a preocupărilor pentru reducerea eliminărilor de deşeuri în natură, cu deosebire privind efectele nocive la debarasarea de deşeurile electrice, respectiv interactiunea activă cu publicul consumator, în scopul antrenării acestuia în mişcarea de înlocuire a vechilor aparate electrice din gospodăria sa cu cele moderne, confortabile în exploatare şi eficiente energetic, având ca efect stimularea şi colectarea deşeurilor electrice din gospodăriile particulare. Conform criteriilor de eligilibitat, pentru a obţine un voucher, solicitantul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:  să fie persoană fizică cu domiciliul în România; să nu aibă obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local la data achiziţionării EEE; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi la momentul înscrierii în aplicaţia informatică; să fie posesor al unui/unei buletin/carti de identitate valabil/(e) în momentul înscrierii în program; să se oblige să predea un EEE uzat echivalent în momentul achiziţionării unui EEE nou, schimb unu la unu, cu excepţia maşinilor de spălat vase care vor putea fi achiziţionate la schimb cu oricare alt electrocasnic din program (frigider, televizor, aer condiţionat, maşină de spălat rufe); să îşi dea acordul cu privire la prelucrarea de către Administraţia Fondului de Mediu (AFM) a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în Ghid. Potrivit prevederilor legale, sunt eligibile în cadrul programului achiziţiile de EEE-uri noi, care au ca rezultat cresterea eficientei energetice la clasa A, A++ sau A+++, cel puţin. Persoanele care doresc să beneficieze de reduceri trebuie să acceseze aplicaţia electronică de pe website-ul AFM (www.afm.ro) şi să urmeze paşii indicaţi, completând cu atenţie datele care li se solicită. Voucherele se acordă de către AFM pentru achiziţionarea produselor electrocasnice din categoria maşinilor de spălat rufe, maşinilor de spălat vase, frigiderelor, combinelor, lăzilor frigorifice, aparatelor de aer condiţionat şi a televizoarelor şi au valori între 200 şi 500 de lei, în funcţie de tipul de aparat cumpărat: 200 de lei - pentru maşini de spălat rufe cu eficienţă A++, 300 de lei - pentru maşini de spălat rufe cu eficienţa A+++, 300 lei - pentru maşini de spălat vase cu eficienţa A++, 400 lei - pentru maşini de spălat vase cu eficienţa A+++, 300 de lei - pentru aparate de aer condiţionat cu eficienţa A+++ sau A++ la răcire, 300 de lei pentru aparate frigorifice A++, 400 de lei - pentru aparate frigorifice A+++, 200 lei - pentru televizoare cu eficienţă A şi A+ şi, respectiv, 400 lei - pentru televizoare cu eficienţa A++ şi A+++.