Scopul acestui ajutor este susţinerea activităţii în sectorul apicol pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie - mai 2021 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producţie.

Ministerul Agriculturii a publicat Proiectul de aprobare pentru compensarea pierderilor înregistrate în perioada martie - mai 2021 asupra sectorului apicol. Prin această Hotărâre a Guvernului se va reglementa acordarea unui ajutor de minimis apicultorilor, de 23,7 lei/familia de albine, pentru un număr de 2.246.866 familii de albine. Ajutorul de minimis se va derula prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis este de 53.250.724 lei, reprezentând 10.928.829,96 euro la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2020, respectiv 4,8725 lei pentru un euro. Sursa de finantare este bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Ajutorul de minimis se acordă: apicultorilor, persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii; apicultorilor, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016; apicultorilor, persoane juridice. Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis se acordă beneficiarilor, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie - mai 2021 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producţie, în cuantum de 23,7 lei/familia de albine. Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2021, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenţia Naţionala pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, potrivit prevederilor OrdinuluiMADR nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor cu modificările şi completările ulterioare; să aiba stupine înregistrate, respectiv autorizate la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, la data depunerii cererii; să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de catre APIA. De precizat că perioada de depunere a cererilor şi documentelor însoţitoare este de 30 zile, începând cu a cincea zi lucrătoare, după intrarea în vigoare a hotărârii. Conform proiectul de Hotărâre de Guvern.