Ministerul Agriculturii invită fermierii care utilizează terenuri agricole să solicite în cadrul cererilor unice, aferente Campaniei 2017, subvenţii europene în cadrul măsurilor de agromediu (Măsura 10), cele dedicate agriculturii ecologice (Masura 11), cât şi în cadrul schemelor dedicate zonelor afectate de constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (măsura 13).

Începând cu această lună, MADR invită fermierii care utilizează terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru pachetele de agro-mediu şi climă (M.10), în zonele afectate de constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M.13), dar şi fermierii care utilizează terenuri aflate în conversie sau terenuri certificate în agricultura ecologică (M.11) să solicite la APIA plăţile compensatorii de dezvoltare rurală prin cererea unică de plată. Alocările acestor măsuri depăşesc 2,9 miliarde de euro – se precizează într-un comunicat al MADR. Ministerul  reaminteşte că, în acest an, au fost aduse modificări cu scopul de a face aceste măsuri de mediu şi climă mai atractive pentru fermieri, dar şi de a simplifica (acolo unde a fost posibil) implementarea angajamentelor. Iată cele mai importante elementele de noutate aplicate începand cu anul 2017: majorarea nivelului plăţilor acordate în cadrul M.10 pentru unele din pachetele aplicabile pe pajişti permanente (creştere cu cca. 50 EUR/ha/an faţă de anii precendenţi pentru pachetele 1, 3.1 şi 6); majorarea plăţilor acordate în cadrul M.13 cu 5-11 EUR/ha/an în funcţie de tipul de zonă afectată de constrângeri naturale; eliminarea sau simplificarea unor condiţii (de eligibilitate şi de bază) care trebuiau respectate în cadrul angajamentelor M.10 şi M.11. Măsura 10 - Agro-mediu şi climă are ca scop încurajarea utilizatorilor de terenuri agricole să adopte, pe baze voluntare, practici agricole care să asigure menţinerea valorii de mediu a zonelor rurale, menţinerea de habitate specifice terenurilor agricole importante pentru speciile sălbatice prioritare, precum şi utilizarea durabilă a resurselor naturale şi păstrarea peisajelor tradiţionale. MADR precizează de asemenea că fermierii pot depune cererile unice de plată pentru aceste măsuri până la jumătatea lunii mai la Centrele Judeţene şi Centrele Locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).