Proiectul de Ordin MADR, aflat în dezbatere publică pe site-ul MADR, prevede acordarea de sprijin financiar excepţional organizaţiilor de producători din sectorul fructelor, precum şi producătorilor care nu sunt membri ai acestor organizaţii.

Potrivit noilor prevederi, măsura pentru care se acordă sprijin financiar este retragerea de pe piaţă în vederea distribuirii gratuite, pentru o cantitate totală de 2.000 tone şi se aplică următoarelor produse destinate consumului în stare proaspătă: mere clasificate la codul NC 0808 10; pere clasificate la codul NC 0808 30; prune clasificate la codul NC 0809 40 05; piersici şi nectarine încadrate la codul NC 0809 30; cireşe clasificate la codul NC 0809 29 00. De asemenea, beneficiarii sprijinului vor avea următoarele obligaţii:  să respecte normele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 precum şi pe cele emise în temeiul acestuia;  să ţină o contabilitate a stocurilor separată în cazul operaţiunilor respective; să se supună controalelor şi să prezinte documentele justificative privind destinaţia finală a fiecărui produs în cauză, sub forma unui certificat de recepţie sau a unui document echivalent care să ateste faptul că produsele retrase au fost preluate de o parte terţă în vederea distribuirii lor gratuite, după caz. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) va asigura primirea, înregistrarea şi gestionarea notificărilor depuse de producători şi a cererilor de plată, notificarea către Comisia Europeană a informaţiilor, elaborarea procedurilor pentru realizarea controalelor la faţa locului şi gestionarea cererilor de plată, după caz. Totodată, APIA va efectua şi  controalele la organizaţiile de producători/producători/destinatari ai produselor retrase, respectiv plata sprijinului financiar către organizaţiile de producători şi producătorii individuali. Cererea de plată se va depune la CJAPIA după finalizarea operațiunilor de către fiecare solicitant, dar nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la stoparea măsurii, şi trebuie să fie însoţită de documentul privind identitatea financiară emis de instituţia bancară la care a fost deschis contul în care se solicită efectuarea plăţii. De precizat că Ordinul intră în vigoare după aprobarea şi publicarea în Monitorul Oficial.