Crescătorii de vaci de lapte care au între 3 și 9 capete mai pot solicita subvenția specială achitată dintr-un ajutor excepțional alocat de Comisia Europeană sectorului de lapte.

Ministerul Agriculturii stabilește o nouă sesiune de depunere a cererii la APIA pentru obținerea ajutorului excepțional pentru micii producători de lapte. Noua sesiune de depunere a cererilor la APIA este inclusă într-un Proiect de act normativ postat pe site-ul Ministerului Agriculturii. Astfel, până la data de 7 iulie 2017, fermierii care nu au reuşit să solicite fondurile de la APIA, o pot face în intervalul menționat, plata ajutorului european excepțional fiind făcută până la data de 30 septembrie 2017. Ajutorul financiar se acordă producătorilor de lapte, persoane juridice (PJ), persoane fizice (PF), persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  deţin un efectiv de vaci de lapte de minim 3 şi maxim 9 capete, pe beneficiar, identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) la data depunerii cererii; au livrat/vândut direct minim 4 tone de lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016; producătorii trebuie să deţină Registrul Individual al Exploataţiei (RIE) cu cod ANSVSA; produc şi livrează/vând direct lapte la data depunerii cererii. roducătorii de lapte care dețin un efectiv de vaci de lapte mai mic de 3 capete sau mai mare de 9 capete nu beneficiază de acest ajutor. Documentele necesare pe care crescătorii trebuie să le depună sunt următoarele: copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – în cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF; copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte existente în exploataţie la data depunerii cererii; copie de pe prima şi ultima pagină din RIE, din care să rezulte numărul de vaci existente în exploataţie la data depunerii cererii; extras din RNE care atestă numărul de vaci de lapte identificate şi înregistrare la data depunerii cererii detaliat pe crotalii; după caz - copii de pe facturi sau de pe fila din carnetul de comercializare sau copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi/sau de pe dispoziţia de încasare pentru producătorii care efectuează vânzarea laptelui prin automate de lapte, prin care să se ateste livrarea/vânzarea direct a minim 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2016; după caz: copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datată în anul 2017; copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vânzarea direct datată în anul 2017; copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe cel puţin o dispoziţie de încasare a valorii/documente fiscal aferente laptelui comercializat în anul 2017; copie de pe cel puţin o factură de vânzare directă a laptelui în anul 2017, prin PFA, II, IF, PJ; dovadă cont bancar activ bancă/trezorerie.

Fondurile alocate pentru acest tip de ajutor excepțional se ridică la 24.284.644,98 lei, echivalent a 5.448.041,5 euro, bani asiguraţi din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017.