Proiectul vizează, între altele, modificări privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, dar şi impozitul pe dividende.

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat, în transparență decizională, proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri fiscale. În ceea ce priveşte modificările vizând impozitul pe dividende, prin proiect, se propune majorarea cotei impozitului pe dividende, de la 5% la 8%, pentru dividendele distribuite/plătite între persoane juridice române, precum și pentru cele distribuite/plătite nerezidenților. De asemenea, modificările sistemului de impozit pe veniturile microîntreprinderilor promovate prin proiectul de ordonanță se referă la: reducerea plafonului veniturilor obținute în anul precedent, de la 1.000.000 euro la 500.000 euro; instituirea condiției ca microîntreprinderea să aibă cel puțin un salariat, situație în care este necesară eliminarea cotei de impozitare de 3%; instituirea unei condiții de deținere de titluri de participare de către același acționar/asociat la cel mult trei microîntreprinderi, în cazul acționarilor asociaților care dețin mai mult de 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot; limitarea la 20% a veniturilor obținute din consultanță și management; excluderea din sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor a persoanelor juridice care desfășoară activități: în domeniul bancar, în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv activități de intermediere în aceste domenii, în domeniul jocurilor de noroc, precum și a persoanelor juridice române care desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale; eliminarea posibilității de opțiune pentru aplicarea impozitului pe profit în situația în care erau îndeplinite condițiile legate de valoarea capitalului social și a numărului de salariați; menținerea cotei de impozitare de 1%; efectuarea unor corelări tehnice pentru integrarea noilor condiții de încadrare în regulile fiscale în vigoare; clarificarea valorii impozitului asupra căruia se aplică reducerea de impozit reglementată de OUG nr. 153/2020; alte corelări tehnice. În ceea ce priveşte impozitul pe venit și contribuții sociale obligatorii, se propune abrogarea prevederii potrivit căreia persoanele fizice care desfășoară activități sezoniere în cursul unui an sunt scutite la plata impozitului pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor. Totodată, se mai propun următoarele: acordarea facilităților fiscale în sectorul construcții, precum și în sectorul agricol și în industria alimentară numai persoanelor fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori, prevedere care va intra în vigoare la data 1 ianuarie 2023 și se va aplica începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023; modificarea plafonului până la care se acordă facilitățile fiscale în domeniul construcțiilor, sectorul agricol și în industria alimentară, respectiv de la 30.000 lei lunar la 10.000 lei lunar, inclusiv. Pentru partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu se aplică facilitățile fiscale; modificarea plafonului până la care contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, respectiv de la 100.000 euro la 25.000 euro; modificarea cotei de impozitare în cazul veniturilor realizate de persoanele fizice rezidente, sub formă de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv, de la 5% la 8% din suma acestora.