Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, cu ajutorul căruia se generează un fişier de tip PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip.

Potrivit prevederilor legale, data de 30 aprilie 2021 este termenul limită pentru depunerea situaţiilor financiare de către: instituţiile publice; asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial; subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la art.1 alin.1-3 din Legea 82/1991, cu sediul în România, precum şi    subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate. De precizat că nedepunerea situaţiilor financiare în termenul legal constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei - dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei - dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei - dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.

De asemenea, tot până la data de 30 aprilie, trebuie depusă şi Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA - aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) - Formularul 394. Sunt obligați la depunerea Formularului 394 persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal; persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează achiziţii de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achiziţiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) şi art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei. Aceeași dată reprezintă termen limită la depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal - (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal), respectiv depunerea Decontului privind accizele pentru anul precedent - F120.