În luna iulie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a controlat 219 agenţi economici; s-au aplicat un număr de 312 sancţiuni contravenţionale, din care 37 amenzi în cuantum de 273.600 lei şi  275 avertismente.

Tot luna trecută, ITM a derulat controale la centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilități și celor destinate copiilor, aplicând amenzi în cuantum total de peste 130.000 lei.

Din totalul de 312 sancţiuni aplicate de ITM Bihor în luna iulie, 54 % (169) au fost sancţiuni în domeniul sănătate şi securitate în muncă, iar 46 % (143) au fost sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă.

În domeniul sănătate şi securitate în muncă, numărul unităţilor controlate este 89. Pentru abaterile de la normele de securitate şi sănătate în muncă s-au dispus măsuri de remediere şi au fost aplicate 169 sancţiuni contravenţionale, din care 162 sunt avertismente și 7 amenzi în cuantum total de 37.500 lei.

În domeniul relaţiilor de muncă, au fost cuprinse în activitatea de îndrumare şi control un număr de 130 unităţi din domeniul public, mixt şi privat.

„Pentru abaterile de la reglementările legale în vigoare s-au dispus diferite măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 143 sancţiuni contravenţionale, dintre care 113 avertismente (79% din totalul sancţiunilor) şi 30 amenzi în valoare totală de 236.100 lei”, precizează ITM Bihor.

În domeniul relațiilor de muncă, din totalul de 143 sancţiuni: 132 (92% din total sancțiuni) sunt pentru neconformităţi altele decât munca nedeclarată, din care 25 amenzi în cuantum total de 56.100 lei și 107 avertismente; 11 sunt sancțiuni pentru munca nedeclarată, din care 5 sunt amenzi pentru munca nedeclarată, în cuantum total de 180.000 lei, și 6 avertismente pentru munca nedeclarată.

„În urma controalelor efectuate în iulie 2023 au fost depistate 11 societăţi comerciale care practicau muncă nedeclarată, fiind identificate 15 persoane prestând activitate nedeclarată. Dintre acestea: 12 persoane din cadrul a 9 unități nu aveau încheiat contract individual de muncă; 2 persoane din cadrul unei unități au fost primite la muncă fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; o persoană din cadrul unei unități presta activitate cu depășirea duratei timpului de muncă stabilit în contractul individual de muncă cu timp parțial”, menţionează ITM Bihor. Exemple de domenii de activitate în care s-a depistat muncă nedeclarată: baruri și alte activitați de servire a băuturilor; fabricarea pâinii; asistență socială cu cazare; activități în centre rezidențiale- îngrijire persoane vârstnice; transporturi rutiere de mărfuri.

 

Controale la centrele rezidențiale

În perioada 10-25 iulie s-a desfășurat Acțiunea de control la centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilități și celor destinate copiilor. În cadrul campaniei, au fost controlate 36 unități, fiind aplicate în total 51 de sancţiuni contravenţionale, din care 36 sunt avertismente și 15 amenzi în cuantum total de 100.000 lei. „Au fost depistate 6 persoane care practicau muncă nedeclarată, în acest sens s-au aplicat două amenzi (o amendă pentru primirea la muncă fără încheierea contractului individual de muncă; o amendă pentru primirea la muncă fără fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii) în valoare totală de 80.000 lei și două avertismente”, precizează ITM BIhor.

Sancţiuni pentru neconformităţi altele decât munca nedeclarată (ex. nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă) sunt 47 la număr, din care 13 amenzi în cuantum total 20.000 lei și 34 avertismente.

Principalele neconformități constatate în acţiunile de control au fost următoarele: primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă; netransmiterea în Revisal a elementelor contractului individual de muncă pentru care se face dovada executării; neîntocmirea corespunzătoare a foilor colective de prezenţă; nerespectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal; nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară; nerespectarea prevederilor cu privire la munca de noapte. 

„În domeniul sănătate şi securitate în muncă, în cadrul campaniei au fost controlate un număr de 39 unităţi. S-au constatat numeroase abateri de la respectarea aplicării legislaţiei în vigoare. A fost aplicată 5 amenzi în cuantum de 32.500 lei şi 100 avertismente. S-au dispus 105 de măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul securitate sănătate în muncă sunt: lipsa verificare prize de împământare; lipsa asigurare protecție suplimentară impotriva riscului de electrocutare; lipsa verificare tehnică I.S.C.I.R. instalații termice; lipsa autorizare s.s.m. pentru punctele de lucru, neprezentare documente s.s.m.”, menţionează ITM.

 

Notificări intenţie de concediere colectivă

Pe de altă parte, în cursul lunii iulie la ITM Bihor s-au depus spre înregistrare 5 notificări cu privire la intenţia de concediere colectivă în conformitate cu prevederile art.70 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii. Notificarea se referă la intenţia de concediere colectivă  în perioada august - noiembrie 2023 a unui număr estimativ de 370 salariaţi din judeţul Bihor, din diferite domeniul de activitate (ex.: fabricare încălțăminte; alte activități de asigurări; activități de telecomunicații).