Scopul acestui program este realizarea unei producții cantitative și calitative și are rolul de a eficientiza exploatația prin capitalizare, în vederea dezvoltării unui management eficient al acesteia. În același timp, programul răspunde dorinței consumatorului de a avea acces la produse proaspete în perioada rece a anului.

Guvernul Romaniei a decis să continue programul de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate şi în anul 2019, iar Ministerul Agriculturii a elaborat recent o hotărâre care conţine condiţiile de accesare, valoarea şi documentele necesare pentru aplicarea la acest program. Reamintim că Programul „Tomata” a fost lansat în anul 2017, când au fost acordate fonduri în valoare totală de aproape 25 milioane de euro unui număr de 4.397 producători. În anul 2018, peste 16.000 de producători au aplicat la acest program, fiindu-le acordată suma totală de 32,838 milioane de euro. Datorita succesului sau, Guvernul a decis să continue acest program şi în anul 2019. Potrivit prevederilor legale, Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea produsului tomate în spaţii protejate. Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate, cei care solicită ajutoare de minimis trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, anul 2019, beneficiar numărul ….., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………..”; să obţină o producţie de minimum 2 kg tomate/mp; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere; să facă dovada producţiei realizate prin documente justificative privind comercializarea producţiei. Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 13.991,4 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an. Valoarea totală  a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Bugetul total pentru aplicarea schemei de ajutor de minimis în anul 2019 este în sumă de 233,19 milioane de lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei 50 de milioane de euro. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă, pe durata Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, în anul 2019, după ce depun documentele justificative  precizate mai sus. Reamintim că Programul de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, desfăşurat în anul 2018, elaborat în baza Programului de Guvernare, se află în al doilea an de implementare bucurându-se şi anul acesta de un real succes în rândul producătorilor agricoli cultivatori de tomate în spaţii protejate.