​Municipalitatea orădeană a alocat fonduri pentru suplimentarea burselor de merit şi de performanţă acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Oradea. Astfel, cuantumul total al bursei de performanţă va fi de 150 lei lunar, iar cel al bursei de merit, de 120 lei lunar. Celelalte două tipuri de bursă - de studiu şi de ajutor social rămân la 100 lei lunar.

Guvernul alocă, în acest an, câte 100 lei lunar pentru bursele şcolare (de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social), administraţiile locale putând suplimenta aceste sume. Primarul Florin Birta a anunţat că, în Oradea, municipalitatea a decis să acorde bani în plus pentru elevii cu rezultate bune la învăţătură, suplimentând, cu 20 lei lunar, bursele de merit, respectiv cu 50 lei lunar pe cele de performanţă. 

„Aşa cum ştiţi, municipiul Oradea nu acorda burse elevilor decât la anumite zile, cum era Ziua Oraşului, pentru rezultate deosebite. Acum vorbim despre 11.376 de beneficiari”, a menţionat Birta. Potrivit primarului, în urma suplimentării cuantumului burselor, în Oradea vor fi 879 de elevi beneficiari de burse sociale (100 lei/lună), 3.010 de elevi vor primi burse de studiu (100 lei/lună), 7.415 elevi vor primi burse de merit (120 lei/lună) şi 72 de elevi - burse de performanţă (150 lei/lună). Suma totală de la bugetul local pentru suplimentarea celor două tipuri de burse este de 1,2-1,4 milioane lei.

Bursele de ajutor social sunt destinate elevilor orfani, bolnavi, celor din mediul rural care învaţă în altă localitate decât cea de domiciliu şi celor care provin din familii unde venitul net mediu lunar este sub 50% din salariul minim net pe economie, cele de studiu sunt pentru elevii care provin din familii cu venitul lunar mediu cel mult egal cu salariul minim pe economie, cu condiţia să aibă media generală peste 7 şi 10 la purtare, bursele de merit sunt pentru elevii cu media generală de minimum 8,50 şi 10 la purtare, care au luat locul I, II sau III la olimpiade şi concursuri judeţene, iar bursele de performanţă sunt acordate elevilor care au ocupat locurile I, II sau III la olimpiade sau concursuri naţionale. Primarul a precizat că bursele vor fi plătite imediat ce Guvernul va vira banii.