În județul Bihor în urma reevaluării lucrărilor contestate la proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, rata de promovare a crescut la 66%, cu 2,27% față de cea inițială (63,73%).

În județul Bihor anul acesta, numărul total al contestațiilor depuse a fost de 173. În cazul a 166 de contestații (95,95%), notele au fost modificate astfel: pentru 99 de lucrări contestate, notele inițiale au fost mărite, în timp ce pentru 67 de lucrări notele inițiale au fost micșorate.

Pe tranșe de note, situația finală are următoarea configurație: 15 candidați au obținut nota 10 (zece), iar 713 candidați au obținut note între 7 și 9,99, restul obținând note sub 7 (șapte).

Reamintim că la proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat în județul Bihor 1.177 candidați din totalul de 1.278 de candidați înscriși. 69 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, iar 4 candidați au fost eliminați Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizați pe posturi didactice în anul școlar 2020-2021.

În centrul de evaluare lucrarea unui candidat a fost anulată din motive legate de nerespectarea metodologiei.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare, în perioada 12 - 14 august.

În 2019, după soluționarea contestațiilor, rata de promovare a fost de 50,46%, iar în 2018, de 52,16%.