Încheierea jubileului celor 225 de ani de la înființarea Seminarul Teologic Greco-Catolic din Oradea a fost celebrată, ieri, în Catedrala Sf. Nicolae din Oradea, de sărbătoarea Patronului Eparhiei de Oradea, Sfântul Nicolae.

 

„An Jubiliar” pentru Seminarul Greco-Catolic

Episcopul român unit al Oradiei Mari, Ignatie Darabant, a fost cel care a constatat nevoia de a avea un loc unde să se formeze clerul român şi dascălii, pentru Eparhia de Oradea, recent înfiinţată. Astfel, a cerut Împăratului înfiinţarea Seminarului din Oradea, cel care avea să fie: „un institut de creştere, menit să devină izvor de lumină şi cultură, de dragoste de limbă şi de neam pentru poporul român de la graniţele apusene ale românismului”. Locul în care s-a înfiinţat această instituţie eclezială fusese mai înainte casa călugărilor iezuiţi, iar apoi casa canonicilor greco-catolici. Din ordinul Împăratului Leopold al II-lea, clădirea a fost pusă la dispoziţia Seminarului. De-a lungul timpului, pentru a răspunde nevoilor tot mai mari ale aceluiaşi scop, clădirile s-au mărit şi reînnoit, ajungându-se astăzi la un adevărat complex destinat învăţământului catolic pentru toate vârstele. De atunci, au trecut 225 de ani şi, de-a lungul istoriei, această prestigioasă instituţie şi-a dovedit importanţa, şcolind numeroşi tineri care, apoi, au devenit profesori, preoţi şi episcopi. A fost înfiinţat ca Seminar Teologic ajungând, în anul 1924, la gradul de Academie Teologică de grad Universitar, fiind, însă, desfiinţat în anul 1948. Atunci, clădirilor li s-a dat altă destinaţie. După căderea comunismului, în anul 1990, pe vremea Preasfinţitului Vasile Hossu, instituţia s-a reînfiinţat sub numele de Institutul Teologic Greco-Catolic. În anul 1998, sub păstorirea Preasfinţitului Virgil Bercea, se integrează în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, devenind Departamentul Oradea al Facultăţii de Teologie Greco-Catolică. În acelaşi timp, continuă să existe şi Seminarul „Sfinţii Trei Ierarhi, Vasile, Grigore şi Ioan”, locul în care viitorii preoţi se formează din punct de vedere spiritual, liturgic şi pastoral. Anul 2017 a fost decretat de către PS Virgil Bercea „An Jubiliar” pentru Seminarul Greco-Catolic din Oradea.

 

Nunțiul Apostolic, prezent la sărbătoare

Sute de credincioși au participat, ieri, la Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată în Catedrala Sfântul Nicolae, cu prilejul încheierii Anului Jubiliar.

Înalți clerici din țară și de peste hotare au fost prezenți la Sfânta Liturghie Arhierească de încheiere a Jubileului 225 de la înființarea Seminarul Teologic Greco-Catolic din Oradea: Excelenţa Sa Miguel Maury Buendía, nunţiu apostolic în România şi Republica Moldova, mitropolitul greco-catolic de la Prešov, Slovacia - Ján Babjak, mitropolitul greco-catolic din Ungaria - Fülöp Kocsis, precum și episcopii români greco-catolici: PS Alexandru Mesian al Eparhiei Lugojului, PS Florentin Crihălmeanu, episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, PS Vasile Bizău al Maramureşului, PS László Böcskei, episcop romano-catolic de Oradea și PS Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea, în calitate de gazdă.

ÎPS Miguel Maury Buendia, nunţiul apostolic, a transmis binecuvântarea Sfântului Părinte Papa Francisc pentru toți cei prezenți. Excelența Sa a revenit în orașul de pe Crișul Repede, un oraș de care se simte foarte apropiat și pe care îl apreciază pentru frumusețea sa.

De asemenea, la eveniment a participat și Victor Opaschi, secretarul de stat pentru Culte, care s-a adresat, la finalul Liturghiei, celor prezenți, arătând că, în calitate de secretar de stat pentru Culte, a susținut și susține importantele proiecte ale Bisericii Române Unite cu Roma, ca și pe cele ale celorlalte culte din România, de a-și consolida patrimoniul cultural și spiritual.

În cadrul Sfintei Liturghii, seminariștii anului I au fost înveșmântați de către PS Virgil Bercea cu reverenda, seminariștii anului III au fost hirotesiți lectori, iar seminariștii anului IV au fost hirotesiți ipodiaconi.

A fost o sărbătoare a întregii Eparhii de Oradea, nu doar a Seminarului Greco-Catolic, o sărbătoare celebrată împreună cu toți oaspeții din țară și străinătate - mitropoliți, arhiepiscopi, episcopi, preoți, seminariști și laici deopotrivă.