Facilități legale acordate (I)

Articolul din această săptămână va fi ultimul, din cadrul celor alocate pentru problema aferentă facilităţilor acordate de către legiuitor, în materia creditelor bancare,iar în mod special am ajuns cu prezentarea noastră la condiţiile de eligibilitate a debitorilor persoane juridice, care doresc să beneficieze de aceste facilităţi.

După cum am subliniat în cadrul articolului de săptămâna trecută, facilităţile acordate de către instituţia bancară vizează suspendare  obligaţiei de plată a ratelor de principal, dobânzi şi comisioane, pe perioada cuprinsă între 1 şi 9 luni, fără a putea depăşi data de 31 decembrie 2020 (articolul 15 aliniatul 1 Norma de punere în aplicare a OUG 37/2020).

Textul articolului 16 aliniatul 1 din cadrul Normei, evidenţiază faptul că beneficiază de aceste facilităţi – „debitorul ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, sub condiţia transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020”.

Aşadar prima condiţie care trebuie să fie îndeplinită este cea privind transmiterea către instituţia bancară a unei cereri de către persoana juridică, însă această cerere trebuie să fie transmisă obligatoriu în termenul de 45 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 37/2020.

De asemenea cererea formulată şi comunicată instituţiei bancare va trebui să fie însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere, prin care persoana juridică declară că i-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 faţă de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgenţă şi se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată aferente creditului.

Pentru a dovedi diminuarea veniturilor, debitorul persoană juridică, va trebui să ataşeze la cererea formulată fie certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, fie certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau activitatea lor a fost întreruptă parţial sau total ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieţei de desfacere, restrângerea numărului de angajaţi, diminuarea numărului de furnizori.

A treia condiţie care trebuie să fie îndeplinită este ca persoanele juridice să nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Cererea formulată de către debitorul obligaţiei de plată, trebuie să fie soluţionată de către instituţia bancară în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării.